مبارزه برای برابری جنسیتی و تامین حقوق اقلیت‌های جنسیتی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

 

ما در کارگروه زنان و برابری جنسیتی، نسبت به تبعیض جنسیتی که به افراد جامعه روا می‌شود حساس هستیم و خود را موظف به مبارزه بر علیه هرگونه تبعیض می‌دانيم. تبعیض جنسیتی هنگامی است که هر فرد بخاطر زن بودن یا مرد بودن و یا متفاوت بودن نتواند خود را آنگونه که می‌خواهد تعریف و زندگی کند و یا این که برخی افراد بخاطر جنسیت و گرایش جنسی نتوانند خود واقعی شان را نشان بدهند و زندگی مطلوب خود را داشته باشند.

افراد ال جی بی تی در ایران با مشکلات، تهدیدها و خطراتی جدی مثل دستگیری و حتی اعدام روبرو هستند. در اين فيلم هشت نفر از اعضای کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار درباره جامعه رنگین کمانی، با یکدیگر به گفتگو نشسته و دیدگاه‌های خود و شورای مدیریت گذار را در مورد مسائل و مشکلات آن‌ها و راه حل‌ها بیان کردند.

در ابتدا شمیلا نژادهاشمی در مورد تابو شمردن گرایشات جنسی متفاوت بنا بر مذهب، سنت و قوانین اسلامی صحبت کرد.
در ادامه شبنم شجری‌زاده در مورد مشکلات جامعه ال جی بی تی در سطح خانواده و جامعه توضیحاتی داد.
سپس شاپرک شجری زاده در ادامه مشکل فشار حکومت برای تغییر جنسیت اجباری همجنسگرایان در ایران و پیامدهای وحشتناک آن را مطرح کرد.
در مورد مفاهیم ال جی بی تی و تفاوت گرایش جنسی و هویت جنسی کوثر فتاحی توضیحات کاملی ارائه داد.
بعد عفت گوهری به کارهایی که می‌توان در حال حاضر برای جامعه ال جی بی تی در سطح خانواده، جامعه، داخل و خارج از ایران انجام داد، پرداخت.
هرو نامداری بیشتر و بطور جامع نقش خانواده و اطرافیان یک فرد همجنسگرا در همیاری و حمایت را برجسته کرد.
آتنا به چگونگی همراهی و کمک جنبش برابری خواهی زنان و جنبش ال جی بی تی با یکدیگر پرداخت.

در انتها گلاله شرفکندی دیدگاه شورای مدیریت گذار در مورد جامعه رنگین کمانی را توضیح داد و گفت که شورای مدیریت گذار خود را موظف می‌داند که در قوانین از همجنسگرایی، جرم‌زدایی شده و قوانین حمایتی را تعریف کند. مبارزه بر علیه بیماری انگاری و نفرت‌گرایی در کنار مبارزه با تبعیض جنسیتی باید انجام بگیرد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram