بیست و چهار سال حبس! براى اعتراض به حجاب اجبارى، یزدان شهدایی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بیست و چهار سال حبس خانم صبا كرد افشاری شهادتى است بر نقض تمام اعلاميه جهانى حقوق بشر از جانب قوه قضاييه حاكميت اسلامى.

یزدان شهدایی

صبا کرد افشاری از زنان معترض به حجاب اجباری به بیست و چهار سال زندان محکوم شده است. دیوان عالی کشور درخواست او برای اعاده دادرسی‌اش را رد کرد.

طارق عزيز، معاون صدام حسين بعد از سرنگونى رژيم بعث در اين كشور، كه همراه ديگر سردم‌داران حكومت محاكمه شد، فقط به ٨ سال حبس محكوم شد.

خانم صبا كردافشارى به ١٥ سال حبس به اتهام فساد و فحشا، هفت و نيم سال زندان به اتهام اجتماع و تبانى عليه امنيت كشور و يک‌سال و نيم زندان به اتهام فعاليت تبليغى عليه نظام، محكوم شده است.

حاكميت ولايی در ايران اشد مجازات را براى زنان معترض به‌خرج می‌دهد. حبس‌هاى نجومى بين ١٥ تا ٣٠ سال، براى فعالين زنان، از يک‌‌طرف نشانه ضديت ذاتى دستگاه دينى٬ و از طرف ديگر گواه خشم و ناتوانى آن از سركوب جنبش زنان ايران است.

بیست و چهار سال حبس خانم صبا كرد افشاری شهادتى است بر نقض تمام اعلاميه جهانى حقوق بشر از جانب قوه قضاييه حاكميت اسلامى. جهان نمى‌تواند بيش از اين نظاره‌گر اين همه بی‌عدالتى در مورد كنشگران مدنى ايران باشد.

مردم ايران به تمام دولت‌هاى جهان و به‌ويژه آقاى بايدن كه مى‌خواهد سكان سياست را در كشور آمريكا به‌دست بگيرد، هشدار می‌دهد و اعلام می‌‌كند، چشم پوشى آنها به‌روى جنايتى كه جمهورى اسلامى بر عليه شهروندان كشور ايران روا می‌دارد، نخواهند بخشيد.

جمهورى اسلامى تنها خواهان محو اسراييل و تهديدى براى كشورهاى منطقه نيست، بلكه آن روى سياست خارجى خود را با سركوب مخالفين و ترور و كشتار آنها در داخل كشور هم‌زمان پيش مى‌برد.

تجربه ٤١ سال زمام‌دارى حاكميت ولايت فقيه مقابل چشمان همه كشورهاى جهان می‌باشد. آنها ديگر حق ندارند بدون توجه به سرنوشت مردم ايران پاى ميز مذاكره با اين رژيم جنايتكار بنشينند. دوران مماشات با باند‌هاى مافيايی حاكم بر زندگى مردم ايران‌، بايد پايان يابد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram