واهمه حکومت از خیزش مردمی؛ تشکیل ۱۴۴ گردان سایبری و استفاده از تجهیزات شناسایی پهبادی در پایتخت، کیا حمیدی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

هرچه تعداد و میزان این “گردان های سایبری” و “مراکز امر به معروف” و “پایگاه های شناسایی پهبادی” و… بیشتر شود، نشان می دهد که راه آبان با گام های جوانان ایران ، ادامه دار و مستحکم تر از قبل می باشد.

 

کیا حمیدی

“خیزش مردمی و ریزش درونی” برای جمهوری اسلامی باتلاقی به وجود آورده که قطعاً رهایی از آن  غیرممکن است، اما حکومت آخوندی تا آخرین لحظه برای بقای خود به هر امکان و دستاویزی چنگ می زند تا بتواند در این کرسی فساد باقی بماند و به غارت جان و مال ملت و کشور ادامه دهد.

در همین راستا همزمان با سالگرد گرامی داشت «گل های پرپر شده آبان»، فرمانده سپاه محمد رسول الله در تهران از تشکیل لشکر سایبری این ارگان متشکل از ۱۴۴ گردان سایبری خبر داد. محمدرضا یزدی همچنین از ایجاد پنج مرکز “امر به معروف و نهی از منکر در تمام سطوح و موضوعات” خبر داد و گفت: هدف از ایجاد چنین مراکزی صرفاً مسئله “حجاب نخواهد بود!” فرمانده سپاه محمد رسول الله همچنین از اجرای طرح “سلیمانی ها” در پایگاه های بسیج خبر داد و هدف از این پویش را تامین امنیت تهران طی دو هفته آتی اعلام کرد.

از سوی دیگر در همین زمان مشاهده می شود که وزارت دفاع تحت عنوان طرح « افزایش ایمنی پایتخت» با همکاری شهرداری تهران به ایجاد پایگاه های رصد هوایی و بهره گیری از امکانات پهبادی برای تامین ایمنی(شما بخوانید نگرانی امنیتی) پایتخت اقدام می کند.

این دست اقدامات حکومت و نگرانی آن از خیزش مردمی به حدی علنی و بی پرده شده است که نیاز به واشکافی ندارد و مشخص است که تحرکات نظامی و امنیتی حکومت در جهت افزایش حداکثری فشارهای نظارتی و شناسایی بر معترضان می باشد. دادن پیامک های تهدید آمیز به معترضان آبان سال گذشته و تماس و ترساندن والدین آنها از جمله اقدامات سخیف امثال همین گردان های سایبری است که در بالا ذکر شد.

گرفتن عکس از صورت معترضان و فرستادن تهدیدنامه برای آنها که “ما شما را شناسایی کرده ایم و درصورت تکرار حضور در اغتشاشات برخورد قضایی خواهد شد” از دستاوردهای همین تجهیزات شناسایی است که جمهوری اسلامی به جای بهره گیری از آنها برای حفاظت از مرزها و بر باد رفتن اطلاعات سری کشور توسط نیروهای خارجی، با آوردن این تجهیزات درون شهرها برای شناسایی معترضان و فشار امنیتی و روانی برآنها استفاده می کند.

آیا تشکیل و راه اندازی چندین مرکز تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، آیا برای ارشاد جامعه ای است که از شدت مشکلات دیگر توان و مجالی برای خوش گذرانی ندارد؟! خیر. به گفته مسئولان سپاه فعالیت این مراکز محدود به “حجاب” نیست، بلکه این مراکز در سطح پایتخت تشکیل شده اند تا به صورت سازماندهی شده کنترل امنیتی خود را بر مناطق قرمز امنیتی به اجرا بگذارند و معترضان را شناسایی و دستگیر کنند.

اما واقعیت اصلی این است که هرچه تعداد و میزان این “گردان های سایبری” و “مراکز امر به معروف” و “پایگاه های شناسایی پهبادی” و… بیشتر شود، نشان می دهد که راه آبان با گام های جوانان ایران ، ادامه دار و مستحکم تر از قبل می باشد. اگر امروز حکومت لشگر شناسایی سایبری و پایگاه پهبادی درون شهر به راه می اندازد، بیانگر ناتوانی و ترس از خیزشی است که همچون آتش زیر خاکستر دیر یا زود شعله‌ور خواهد شد و ریشه ظلم و جور را خواهد سوزاند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram