بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زن زندان اوین به مناسبت سالگرد خیزش آبان ۹۸

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

روز جمعه ۳۰ آبان ماه، برای بزرگداشت جان باختگان آبان خونین تعدادی از آزادگان زن زندان اوین گردهم آمدند و با سرودخوانی و شعرخوانی همبستگی خود را با معترضین اعلام کردند. متن بیانیه:

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زن زندان اوین به مناسبت سالگرد قیام آبان ۹۸

صحرایی بی‌سایه، بی‌پرنده! آسمانی بی‌ستاره و شبی که سماجت و اصرار بر سیاهی خود داشت!

آن‌جایی که هر گیاهی در انتظار سرود قطره خونی خاکستر شده بود.
صحرا آماده‌ی روشن شدن بود، تو طلوع کردی و تاریک ترین شب‌ها را چراغانی کردی. آنجا که سپاهیان مشق قتال کردند تو هم‌چون رنگین کمانی رقصنده و پر فریاد، در برابر فرمان واپسین در برابر سفیر گلوله لبخند گشودی.
از خون تو سبزه‌ها رویید و از هر درد لبخندی؛ چرا که هر قطره خون تو درختی‌ست ریشه‌دار.
غریو تو آرامش دل‌هایمان شد و فریادت حصار کشیده گراگرد شهر را درید و شب از سماجت و اصرار دست کشید.
هلهله‌ی خونت هزاران ستاره شد در آسمان شهر.
بنگر هر شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند و باز این آسمان غم‌زده غرق ستاره است.

با گرامی‌داشت یاد هزاران جان‌شیفته‌ای که داغیِ خون سرخشان در آبان ۹۸ زمهریر زمستان ایران را شکست و نوید بهاران داد، با همدردی و همراهی با خانواده‌های شهدای آبان۹۸ برای دادخواهی و محاکمه‌ی عاملان و آمران کشتار جنایتکارانه، عهد می‌بندیم که راهشان را تا طلوع آزادی ادامه داده و جنایات رفته در آبان خونین ۹۸ را نه ببخشیم و نه فراموش کنیم.

جمعی از زنان سیاسی زندان اوین

https://t.me/shirinebadiofficial

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram