ریزش از نظام يا زلزله در دولت، یزدان شهدایی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

نظام سلامت و بهداشت ايران، تا كنون با فداكارى و ايثار پرسنل پزشكى سرپا ايستاده است و نه مديريت كارآمد مسئولين نظام كه هيچ وقت در شرايط دشوار در كنار مردم ايران نبوده‌اند.

 

یزدان شهدایی

استعفای دکتر رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت‌، بیش از آنکه ریزش در مقامات وابسته به حکومت باشد، بايستى آغاز زلزله مدیریت سیاسی در حاکمیت تلقی نمود.

دکتر رضا ملک‌زاده در متن استعفای خود از مدیریت غلط وزیر بهداشت به عنوان یکی از دلایل بالا بودن مرگ و میر مردم در برابر پاندمی کرونا نامبرده است و از اظهارات غیر علمی و ناشی از شتاب‌زدگی وزیر بهداشت به ‌شدت انتقاد نموده است.

دکتر ملک‌زاده از ادعاهای بی اساس وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو در خصوص موثر بودن داروهای گیاهی بدون داشتن هیچ مبنای علمی و پژوهشی و يا مطالعات بالینی کافی در این مورد، انتقاد کرد. وزير بهداشت نظام دروغگو در حالی‌كه هنوز توليد واكسن كرونا در ابتداى مراحل تحقيقاتى است، مدعى توليد انبوه آن شده است!

متن استعفای دکتر ملک‌زاده به خوبی اثبات این مدعا است که حاکمیت از همان ابتداى ظهور ويروس كرونا با دخالت‌های امنیتی در امور سلامت و بهداشت ایرانیان، پاندمی کرونا را وارد فاز بی‌بازگشت و خطرناکی نموده است که اکنون مهار آن از توان نظام سلامت و بهداشت خارج شده است.

بسیاری از مقامات بهداشت و درمان ایران که متولی جان مردم هستند٬ برای آن‌که خود را از زير بار مسئوليت اين وضعيت فاجعه‌آميز كه محصول سياست‌هاى نابخردانه حاكميت است، برهانند، به‌زودى به صف استعفا دهندگان خواهند پيوست.

آن‌وقت معلوم نیست وقتی که فرماندهان صف مقدم دفاع از جان انسان‌ها پست خود را ترک کنند، حاکمیت با کدام نیروی متخصص مى‌خواهد این جنگ خطرناک ویروس علیه انسان را به سرانجام برساند؟

نظام سلامت و بهداشت ايران، تا كنون با فداكارى و ايثار پرسنل پزشكى سرپا ايستاده است و نه مديريت ناكارآمد مسئولين نظام كه هيچ وقت در شرايط دشوار در كنار مردم ايران نبوده‌اند.

ويروس واقعى و خطرناک سرزمين ما٬ كه هستى اجتماعى كشور را به‌خطر انداخته است، نظامى است به‌اسم جمهورى اسلامى كه بايد از بين برود تا سلامت به جامعه ما برگردد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram