“پیر دیر آزادی” درگذشت؛ بیاد دکتر ملکی، رهرو خستگی ناپذیر امید و پیکار

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

شورای مدیریت گذار، در گذشت این بزرگ مرد را به فرزندان و دیگر بازماندگان او و همه آزادیخواهان ایران تسلیت گفته و خود را شریک اندوه آنان می داند.

در این سال های غمبار سیاه و اختناق  که بر میهن ما سایه انداخته است، بعضی چهره ها به نماد مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و استبداد حاکمیت اسلامی تبدیل شدند. دکتر محمد ملکی یکی از این نام اوران است که که با قامت خمیده اش تا آخرین دم حیات پرچمدار اعتراض و فریاد  آزادی سرزمین ما بود. او در روز چهارشنبه، ۱۱ آذرماه ۱۳۹۹، در حسرت آزادی ایران دیده از جهان فرو بست.

دکتر ملکی، بعد از انقلاب به توصیه آقای طالقانی و از طرف شورای انقلاب به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد. او دانشگاه تهران را به شکل شورایی اداره می‌کرد و در سال بعد توسط اساتید دانشگاه مجددا برای احراز این مقام انتخاب شد. دکتر ملکی تعطیلی دانشگاه ها را که آقای خمینی تحت عنوان “انقلاب فرهنگی” پیش برد، تاب نیاورد و صریحا آن را “کودتا” نامید. انقلاب، پرده از چهره استبداد  واقعی اسلامیش برکشیده بود و دکتر ملکی نیز در در تیر ماه سال ۱۳۶۰ بازداشت و راهی شکنجه گاه جلاد اوین، لاجوردی  شد، آنهم در سالهایی که از انگشتان انقلاب بشدت خون می چکید. .وقتی او در سال ۶۵ بعد از پنج سال حبس ازاد شد، به گفته دکتر سحابی به اندازه بیست سال پیر شده بود.

حضور همیشگی او در میدان، دوبار دیگر گذارش را به زندان انداخت. یک بار در اسفند ۷۹ به همراه تعدادی از فعالان ملی مذهبی، که شش ماه را در سلول انفرادی بسر آورد و بار دیگر بخاطر نقد حوادث سال ۸۸، مجددا بازداشت شد. او در سالهای پیری با عزت و سر بلندی، اذیت و آزار زندان را به جان خرید و ستونی شد برای مبارزین جوان.

بعد از آزادی و تا زمانی که چشم بر هم نهاد، همواره و همه جا در سنگر دفاع از زندانیان سیاسی و در کنار خانواده های آنان، در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران،  و در اعتراض به اعدام  و کشتار، در کنار دادخواهان و آزادیخواهان بود. او با تکیه بر عصای سالخوردگی و انتظار در مقابل زندان اوین سنبل ” پیر دیر آزادی” در سالهای سخت مبارزه برای رهایی کشور ما شد و نامش جاودان خواهد ماند.

حاکمیت اسلامی، از سال ۹۶ حکم ممنوعیت خروج از کشور را برای دکتر ملکی صادر کرده بود و داغ دیدار فرزندانش را بر دل او گذاشت.

شورای مدیریت گذار، در گذشت این بزرگ مرد را به فرزندان و دیگر بازماندگان او و همه آزادیخواهان ایران تسلیت گفته و خود را شریک اندوه آنان میداند.

دبیرخانه مرکزی شورای مدیریت گذار

۱۲ آبان ۱۳۹۹

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram