با حسن شریعتمداری، از «اتحاد جمهوری‌خواهان» تا «شورای مدیریت گذار»

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مهندس حسن شریعتمداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار: من از موسسین اتحاد جمهوری‌خواهان بودم. در سال ۲۰۰۳ ما در دانشگاه آزاد برلین اتحاد جمهوری‌خواهان را اعلام کردیم؛ بیش از ۹۰۰ نفر از فعالین از سراسر دنیا آمده بودند که بیش از ۲۵۰ استاد دانشگاه در بین این نهصد نفر بود؛ در یکی دو سال اول بسیار تشکیلات خوبی بود ولی بعد به تدریج گروهی که تحت تاثیر اصلاح‌طلب‌ها بودند رای بلوکی ایجاد کردند و جلوی هر پیشرفتی را می‌گرفتند.

اصلاح‌طلب‌ها به تدریج آن چهره اصلی خود را نشان دادند و نشان دادند باقی ماندن این نظام برای آن‌ها خیلی مهم‌تر از دموکراسی است و به استمرارطلب معروف شدند که به نظر من اسم بسیار مناسبی است. این‌ها زیر چتر آقای خامنه‌ای رفتند و نشان دادند بقای نظام به طور واضحی برای آن‌ها می‌چربد و توصیه کردند مردم چند قاتل را به مجلس خبرگان معرفی کنند و به قدری شورش را درآوردند که برای هیچ‌کس تردیدی نماند که این قشر به درد آینده سیاسی ایران نمی‌خورد.

چهل سال تجربه سیاسی من می‌گوید که احزاب قادر به همکاری با هم و انجام کار مفیدی نیستند؛ برای این‌که احزاب به مجردی که جمع می‌شوند دوتا اشکال اساسی دارند یکی این ‌که دعواهای باستانی خودشان را در این گفتمان جدید می‌آوردند دیگر آن ‌که وقتی رای‌گیری صورت می‌گیرد هر حزبی می‌گوید که من تعداد زیادی همراه دارم که شما ندارید و بنابراین رای من باید بیشتر باشد و مهم‌تر از آن با شخصیت‌هایی که وجود دارد احزاب اعتقاد دارند که حق رای متعلق به خودشان است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram