آیا همچنان روز واقعی دانشجو باید ۱۶ آذر باشد؟ فریدون احمدی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

۱۶ آذر روزی برجسته در تاریخ جنبش و حرکت های دانشجوئی است، اما دیگر به تاریخ پیوسته است. به نظر من  شایسته است روزی که با شرایط سیاسی و تاریخی کنونی ما همخوانی بیشتر دارد به عنوان روز دانشجو به رسمیت شناخته شود.

 

فریدون احمدی

دههاست که ۱۶ آذر روز دانشجو شناخته می شود. در دو سه دهه اخیر بزرگداشت این روز به نوعی مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است. این حمایت نخست به دلیل ضد آمریکایی بودن مضمون آن است که سه دانشجو در تظاهراتی به مناسبت اعتراض به سفر نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا  به ایران کشته شدند و دوم این که به واقعه ای در دوران رژیم قبل برمی‌گردد و تاکید بر وجود سرکوب و کشتار در آن زمان. هدف سیاسی نظام از این سیاست این است که کماکان رویکرد عمده سیاسی دانشجویان و “جنبش دانشجویی” ضد آمریکایی  و”ضد امپریالیستی”  باشد و تا حد امکان سمت گیری دموکراسی خواهانه و ضد استبداد دینی کمرنگتری داشته باشد.

از خود می پرسم چرا نباید در جمهوری اسلامی، روز دانشجو، روزی از روزهای “انقلاب فرهنگی ” باشد که ده ها هزار دانشجو روزها و هفته ها در برابر یورش بربرمنشانه به دانشگاه ها مقاومت کردند؟ فقط در دانشگاه تهران قریب سی هزار جوان و دانشجو به مدت یک هفته با پیکر خود در برابر یورش با سنگ و چماق و قمه و گلوله حزب اللهی ها مقاومت کردند. ده ها تن در دانشگاه ها و مدارس عالی  تهران، اهواز، رشت و … جان عزیزشان را از دست دادند. عوامل تحریک شده نظام در اهواز اجساد برخی دانشجویان کشته شده را به رودخانه افکندند. نام این دانشجویان جان‌باخته در یاد کمتر فردی مانده و در باره این وقایع  تاکنون اسناد کمی منتشر شده است. اما از بیشتر فعالان سیاسی نسل های پیشین و برخی فعالان دانشجوئی بپرسید نام بزرگ نیا، شریعت رضوی و قندچی را می شناسند.

از خود می پرسم چرا ۱۸ تیر  ۱۳۷۸ روز حمله به کوی دانشگاه تهران نباید روز دانشجو با شد که یادآور آن خیزش بزرگ دانشجویان است. خیزشی که با حمله سپاه و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه و کشته شدن چندین دانشجو آغاز و در سطح خیابانهای تهران گسترده شد و برای اولین بار در یک حرکت خیابانی شخص خامنه ای رهبر نظام آماج شعارهای آن قرار گرفت. ۱۸ تیر به عنوان بزرگ‌ترین چالش جنبش دانشجویی در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ شناخته شد و به عنوان شورش به دست سپاه و با مجوز شورای عالی امنیت و شخص خاتمی  مورد سرکوب قرار گرفت.

۱۶ اذر روزی برجسته در تاریخ جنبش و حرکت های دانشجوئی است اما دیگر به تاریخ پیوسته است. به نظر من  شایسته است روزی که با شرایط سیاسی و تاریخی کنونی ما همخوانی بیشتر دارد به عنوان روز دانشجو به رسمیت شناخته شود.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram