مقاومت مدنی یک مقابله است، نه یک ایدئولوژی برای درگیری و خشونت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مقاومت مدنی یک مقابله است. نه لزوما یک ایدئولوژی در مورد درگیری. اما روشی از مقابله است که در آن شهروندان غیر مسلح مجموعه‌ای هماهنگ از تاکتیک‌ها، مثل اعتصاب، اعتراض، تحریم و روش‌های عملی دیگر را به کار می‌گیرند بدون آسیب‌رساندن مستقیم و حتی تهدید فیزیکی مستقیم رقیب.

بسیاری از افراد تحصیل‌کرده می‌دانند که مقاومت مدنی گاها جواب می‌دهد. اما در طول تاریخ معاصر حوادث قابل توجهی وجود داشته که قدرت مقاومت مدنی جامعه را تغییر داده است. اما بسیاری از دانشگاهیان به شما خواهند گفت: «مسلم است که در بخش متمدن جامعه جهانی مثل بریتانیا یا مستعمرات سابقش مانند ایالات متحده جواب می‌دهد، اما ساده‌لوحانه، واهی و آرمان‌گرایانه‌ست اگر فکر کنیم که مقاومت‌های مدنی می‌تواند نیروی تغییر در سرتاسر جهان باشد.»

مقاومت مدنی یک مقابله است. نه لزوما یک ایدئولوژی در مورد درگیری. اما روشی از مقابله است که در آن شهروندان غیر مسلح مجموعه‌ای هماهنگ از تاکتیک‌ها، مثل اعتصاب، اعتراض، تحریم و روش‌های عملی دیگر را به کار می‌گیرند بدون آسیب‌رساندن مستقیم و حتی تهدید فیزیکی مستقیم رقیب.

خروجی عجیب بررسی نزدیک به ۳۰۰ کمپین بدون خشونت و خشونت‌آمیز معطوف به اهدافی نظیر عزل رهبر (حتی دیکتاتور) و یا ایجاد استقلال نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶ کمپین‌های بدون خشونت در برابر مبارزات مسلحانه در دستیابی به اهدافشان موثر بوده‌اند به خصوص در ۴۰ سال اخیر.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram