حمله به بند زنان سیاسی در زندان قرچک

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

گارد ضد شورش روز یکشنبه ۲۳ آذر به بند ۸ زندان قرچک که زنان سیاسی در آن محبوس هستند، حمله‌ور شده و برای بردن زندانی سیاسی گلرخ ایرائی اقدام کردند.

 

در پی خودداری زندانی سیاسی گلرخ ایرایی از انتقال به بند ۲ الف در زندان اوین در دو سه هفته گذشته، رئیس این زندان با اعمال خشونت و وحشی‌گری و توسل به زور، این زندانی را که در حال گذراندن دوره حبس خود می‌باشد، از بند خارج کرده و برای بازجویی و پرونده‌سازی جدید به ۲الف منتقل نمود.

هجوم مأموران گارد ضد شورش با اعتراض و مقاومت سایر زندانیان روبه‌رو شد اما مأموران با زندانیان درگیر شده و آنان را با باتون و شوکر به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در این هجوم خشونت‌بار، زندانیان سیاسی از جمله زهرا صفائی، پرستو معینی، فروغ تقی پور، گلرخ ابراهیمی ایرایی و چند زندانی سیاسی دیگر به‌شدت آسیب دیده‌اند.

زندانی سیاسی زهرا صفایی بر اثر ضربات باتون تمامی بدنش کبود شده است. پرستو معینی را که به دفاع از گلرخ و مادرش زهرا صفایی رفته بود، با موهایش گرفته و روی زمین کشیده‌اند تا او را از بند خارج کنند ولی سایر زنان زندانی در برابر این وحشیگری رژیم مقاومت کرده و او را از چنگ مأموران درآوردند.

در همین صحنه، چندین بار دست و پای فروغ تقی‌پور را گرفته و او را به این سو و آن‌ سوی بند پرتاب کرده‌اند.

سرانجام، گلرخ ابراهیمی ایرایی را با ضرب و شتم بسیار از بند خارج کرده و به بند ۲ الف اوین منتقل می‌کنند.

گزارشها حاکی است که تلفنهای بند ۸ از روز شنبه تا سه‌شنبه قطع شده تا خبر این هجوم وحشیانه به زنان زندانی سیاسی به خارج از زندان درز پیدا نکند. خانواده‌های زندانیان، برای گرفتن خبر سلامتی فرزندان خود به مقابل زندان مراجعه می‌کنند اما مأموران به دروغ به آنها می‌گویند زندانیان حاضر به ملاقات نیستند

کانال تلگرام شیرین عبادی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram