بین نخست وزیر عراق و گروههای ایران… سناریوی درگیری تکرار می شود

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

رابطۀ الکاظمی با گروههای ایران به شدت متشنج شده و درگیریها بین این گروهها و دولت عراق افزایش یافته است.

دبي – العربية. نت

26 دسامبر 2020

ترجمۀ: علی حسین نژاد

امروز شنبه بعد از یک شب متشنج ناشی از تهدیدات و اقدامات شبه نظامیان «عصائب اهل الحق»، آرامش به پایتخت عراق بازگشت شبی که نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی آن را به چالش کشید و تأکید کرد که آمادۀ مقابله می باشد.

این امر یادآور سناریوی دستگیری 14 نفر از افراد کتائب حزب الله به دنبال حملۀ نیروهای عراقی به یکی از مراکز این حزب در ژوئن گذشته می باشد. رابطۀ الکاظمی با گروههای معروف به گروههای ولائی در عراق (منسوب به ولایت فقیه ایران یا وفاداری به ایران) به شدت متشنج شده و از زمان نخست وزیری او به درگیریها با این گروهها کشیده شده است.

طی دو ماه اول نخست وزیری او، الکاظمی سلسله اقداماتی شجاعانه را اتخاذ کرد که شامل دو یورش به مقرهای این گروهها بود، ولی آن موقع موفق به دستگیری افراد مسلح نشد و این امر به گفتۀ برخی مسئولین دولتی و سیاستمداران و دیپلماتها به خبرگزاری رویتر در آن موقع، محدودیت قدرت الکاظمی در مقابله با این گروهها را نشان داد.

دستگیری یکی از جنگجویان کتائب حزب الله توسط نیروهای ضد تروریسم عراق به علت اتهام او به دست داشتن در حملات موشکی علیه تأسیسات آمریکا، فراز دیگری را در سیاست نخست وزیر عراق رقم زد و امیدهایی را در بسیاری از محافل عراقی بویژه در میان فعالان جنبش نوامبر برانگیخت، ولی این امیدها به اعمال قدرت توسط دولت و دهنه زدن به این گروههای افسار گسیخته زود به نومیدی تبدیل شدند؛ چرا که افراد مسلح حزب الله با خودروهای «رسمی» وارد منطقۀ سبز در مرکز بغداد شدند تا به مقامات عراقی برای آزاد کردن افراد این حزب فشار وارد کنند که در این امر موفق شدند زیرا بعدا همۀ دستگیر شدگان به استثنای یک نفر آزاد شدند.

همچنین دومین یورش نیروهای دولتی در بصره در جنوب عراق در ماه مه گذشته با شکست مواجه شد و نتوانستند یک نفر را هم تسلیم دستگاه قضائیه کنند.  ابتدا نیروهای امنیتی عراق چندین عضو گروه «ثار الله» طرفدار ایران را که متهم به تیراندازی به روی تظاهرکنندگان معترض بودند دستگیر کردند و مقر این گروه را بستند. ولی پلیس بعدا اعلام کرد که دستگیر شدگان آزاد شدند و نیز دفتر این گروه دوباره باز شد.

اما یورش ژوئن و ستایش آمریکا از این کار، خشم گروههایی را برانگیخت که عملا به الکاظمی به دیدۀ شک و تردید نگاه می کنند و او را دوست نزدیک واشنگتن می شمارند. قیس الخزعلی رهبر عصائب اهل الحق در آن موقع گفت که وظیفۀ الکاظمی به عنوان نخست وزیر، انجام انتخابات زودرس و برخورد با دو بحران اقتصادی و بهداشتی است و نه مقابله با گروههای مسلح!.

اینک دستگیری یکی از متهمین شلیک موشک توسط العصائب، همان سناریو را بار دیگر ترسیم می کند؛ ولی الکاظمی که دیروز در مرکز بغداد به گشت زنی پرداخت، با این کارش پیامی غیر مستقیم به حریفانش فرستاد و آن این است که این بار دیگر عقب نشینی نخواهد کرد.

در حالیکه حامیان او امروز به او امید بسته اند که قدرت دولت را اعمال کند، گروهی دیگر بر این عقیده اند که او اکنون نیز از مقابله با این گروهها ناتوان است، بویژه در این موقع حساس یعنی قبل از رفتن ترامپ و آمدن جو بایدن و با فرارسیدن نخستین سالگرد ترور فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد در ژانویه گذشته، که بسیاری از این گروهها از ترس ضربه ای که ممکن است دولت در حال رفتن ترامپ در این روزهای واپسین خود به آنها وارد کند، در حالت آماده باش هستند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram