تراژدى زندگى زنان ايرانی/ قتل‌هاى ناموسى، جنايتى كه سر باز ايستادن ندارد؛ یزدان شهدایی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

داسى كه گردن “رومينا اشرافى “، دختر شمالى را بريد، از آغاز انقلاب اسلامى در كمين جان زنان ايرانى نشسته بود!

 

یزدان شهدایی

خبرگزاری‌های محلی از مادرکشی دردناک توسط پسرى ۱۴ ساله در قزوین خبر داده‌اند!

یک مادر، در بخش اقبالیه از توابع بخش مرکزی قزوین توسط فرزند خود به قتل رسید.
منابع محلی علت قتل را فاش شدن رابطه مادر با مردی غریبه می‌دانند که پسر متوجه این رابطه شده و با ضربات متعدد چاقو مادر خود را به قتل رسانده. پدر خانواده ۵ سال پیش فوت شده است.

قتل‌های ناموسی یا قتل زنان توسط محارم، یکی از پدیده‌های مرسوم در جوامع سنتی اسلامی است كه با انقلاب اسلامى در ايران رواج پيدا كرده و بر بستر قوانين متحجر شرعى نوشته و نا نوشته، توجيه و مجاز شمرده مى‌شود.

به‌نظر می‌رسد قوانین جزایی اسلام که جرایم قتل نفس زنی را با پرداخت دیه مرد ممکن می‌دانند، مردان محارم را به زن کشی تحت عناوین ناموسی ترغیب می‌کند و زنان ایرانی را در معرض شدیدترین خشونت‌های خانوادگی و حتی قتل عمد قرار می‌دهد.

درحكومت اسلامى ايران قوانين جزاى اسلامى، در ماده ٢٠٩- ٢٧٣- ٣٠٠- و ٣٠١-عملا دست كسانى را كه خواهر، دختر و يا همسر خود را مى‌كشد، باز گذاشته و آنها مى‌توانند با پرداخت نيمى از بهاى يک انسان كامل كه مردان باشند، مجازات قصاص را خريدارى كنند. بنا بر آمار قوه قضائيه، سالانه ٤٠٠ تا ٥٠٠ قتل ناموسى در ايران رخ می‌دهد. زنان ايران ٤٠ سال است كه امنيت جانى ندارند و بر اساس “قاعده غيرت” به‌دست مردان سلاخى مى‌شوند.

در ايران اسلامى قتل دختر توسط پدر به سبب دفاع از ناموس یا قتل خواهر توسط محارم چون برادر و عمو، دير زمانى است رواج يافته، اما قتل مادری که همسرش فوت کرده و یا از همسرش طلاق گرفته توسط فرزند پسر از پدیده‌های کمیاب اما در حال ظهور در ايران فقاهتى است.

اتقلاب اسلامى مردى بود خشن، شبحى از دوران سياه جاهليت، جاخوش كرده در باورهاى پوسيده كه آمده بود تا از خرد، از انديشه، از هنر، از دانش و بيش از همه از زنان كه مظهر مدرنيته بودند، انتقام بگيرد.

انقلاب اسلامى پرده سياه تفكرى بود كه آمده بود پيكر زنان را بپوشاند تا مردان مرتكب گناه نشوند. انقلاب اسلامى آمده بود تا فرمان قتل مادران، همسران و دختران را به‌نام خدا با دست مردانه‌اش صادر كند!

انقلاب اسلامى چهره كريه مردى بود كه آمده بود تا آزادى را به دار بكشد، آمده بود تا زيبايی را اعدام كند، آمده بود تا وجود زنان را انكار كند.

جنبش زنان ايران از دل اين سال‌هاى پلشت و تبهكارى چنان سر برآورده كه ترانه‌خوان آزادى ايران آينده و پرچم‌دار برابرى انسانى و صلح در جوامع زن ستيز اسلامى خواهد بود.

صداى پايشان در تمام خاورميانه به گوش می‌رسد، صداى زيباى انقلاب زنانه، صداى آزادى و صلح.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram