اسطوره سازی از سلیمانی با پول مردم مظلوم ایران! شیرین عبادی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دیدن تصاویر فقر کودکانمان در کنار ریخت و پاش های این جماعت دل هر انسانی را به درد می آورد.

 

شیرین عبادی

این روزها که به سالروز ترور قاسم سلیمانی نزدیک می شویم، هزینه کردن از جیب مردم ایران برای اسطوره سازی از چهره وی در بین رسانه های حکومتی و نیز در سطح شهرها و روستاها روندی پرشتاب به خود گرفته است.

امروز یکی از دوستانم از مشاهدات خود از سطح شهر تهران برایم گفته و به نصب هزاران پوستر و بیلبورد از تصاویر سلیمانی و ابومهدی المهندس در سطح شهر اشاره کرد، ظاهرا سپاه و بسیج به بهانه ایام فاطمیه خیمه ها و ایستگاه های صلواتی زیادی را در سرتاسر شهر برپا نموده و در آنها به سبک ایام محرم همزمان با دادن چای، میلیون ها برگ از پوسترها و تراکت های تبلیغاتی مربوط به قاسم سلیمانی را میان مردم پخش می کنند.

به تعبیر این دوستمان یک شبیه سازی از محرم درست کرده اند با این تفاوت که در اینجا شخصیت اصلی به جای حسین بن علی قاسم سلیمانی است!، و در این باره نیز مشخص نیست چه مقدار از منابع مالی مردم ایران را صرف این کارزار اسطوره سازی کرده اند.

دیدن تصاویر فقر کودکانمان در کنار ریخت و پاش های این جماعت دل هر انسانی را به درد می آورد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram