حسن شریعتمداری: مصباح یزدی چهره بدون روتوش خامنه ای بود

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بررسی میراث مصباح یزدی در آینده حکومت اسلامی با حسن شریعتمداری دبیرکل شورای مدیریت گذار

آقای شریعتمداری در این مصاحبه گفت:‌

آقای خامنه‌ای در این اواخر روابط خوبی با آقای مصباح یزدی نداشت. معروف است که ایشان گفته بود من این حرکت انقلابی شما را تایید نمی‌کنم هم‌چنین گفته می‌شود او با هاشمی رفسنجانی به مدت ده سال قهر بوده است. اما بعد از آمدن آقای خاتمی، بتدریج مصباح یزدی با تملق هایی که از آقای خامنه ای مورد توجه او قرار گرفت. او تئوریسین خشونت در جمهوری اسلامی بود و شاگردان زیادی را تربیت کرد.

بزرگترین تئوریسین خشونت آقای خمینی بود. مقامات جمهوری اسلامی دچار جنون ساختار یافته‌ای شده‌اند که به عنوان عرفان اسلامی معروف شده و معنی آن این است که شخصی که خودش را در آن راه می‌بیند و در آن وادی سیر می‌کند در نهایت دچار توهم خود-پیامبر-پنداری می‌شود. این‌ها خدایان مجسم در اجتماع خودشان را می‌شمارند و فکر می‌کنند که زندگانی مردم بسته به اراده این‌هاست و آن‌چه را که این‌ها می‌خواهند باید بر بندگان خدا روا شود.

بحران ناهم‌سرشتی با تمدن جهانی فعلی و ناهمزمان بودن این پدیده‌ای که اسم مصنوعی جمهوری اسلامی را برای خودش گرفته نشان می‌دهد که جمهوریت مردم با یک حکومت ایدئولوژیک قابل جمع نیست. آقای مصباح یزدی با صداقت حرف می‌زد ولی صداقت در جهل موجب هیچ فضیلتی نیست.

شاگردان دوره اول مصباح یزدی شاگردان مدرسه حقانی بودند که از زمره قاتل‌ها و آدمکش‌های جمهوری اسلامی است. ایشان سعی کرد که در حقیقت طلاب-نظامیانی را باز بیاورد که این‌ها طرح ولایت را در درون سپاه پیاده کنند و در رده‌های میانی بسیاری از مناصب را اشغال کنند و به همین دلیل برخی از آن‌ها تغییر لباس دادند و نفوذشان در سپاه محسوس بوده. اما در وضعیت فعلی سپاه در اثر فقدان موقعیت مناسب در منطقه معلوم نیست این طرح ولایت در سپاه پایان خواهد ماند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram