نگرانی و بلا تکلیفی از وضعیت سلامتی فعال کارگری جوانمیر مرادی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

امروز ۱۷دی ماه ۹۹ برای پیگیری و نگرانی از وضعیت سلامتی جوانمیر مرادی به اداره اطلاعات ۱۴۴ سپاه مراجعه کردیم.
بالاخره با پیگیری و مراجعات ما و دوستان موفق شدیم مجبورشان کنیم تا جوانمیر تلفنی با ما صحبت کنه و فقط حرفهای که اونا میگفتن برای ما تکرار کنه و میگفت من اینجا اصلا هیچ گونه مشکلی ندارم و حالم خوبه.

ولی به نظر من اگر هم راست باشه و تکرار گفته های اونا رو جوانمیر بازگو نکرده باشه، دستگیری و نوع دستگیری و یورش بردن به منزل و رعب و وحشت و تفتیش و زیر و رو کردن خانه شخصی ما نتیجه آن وحشت به غیر از عذاب و اذیت اعضای خانواده و روی روحیه آنها چیزی دیگه ی نداره.

و این به نظر اداره اطلاعات هیچ مشکلی نیست. و چون صلاح میدانند کسی یا کسانی رو دستگیر کنند حتی اگر هم بی‌گناه باشند باز به خودشان اجازه و حق می‌دهند هر رفتاری که به شخص باز داشتی و خانواده ها ی بازداشتی داشته باشند و انجام این رفتارها شکنجه ی روحی و جسمی و اذیت و آزار و این بنظر آنها عادی و مشکلی نیست.

و این بیگناهان که من از آنها حرف میزنم خیلی زیادتر از این ها هستن.
اما اینهای که از حق قانونی و انسانی خود دفاع میکنند و هستند و اعتراض میکنند به وضعیت موجود اقتصادی، ناامنی کاری، بیکاری، نا امیدی جوانان‌ بخاطر آينده‌ی نامشخص، پرداخت نکردن حق و دستمزد کارگران با این اوضاع ،
قراردادهای سفید و موقت .
و حال اگر به این اوضاع اعتراض کنی
به نظر قانون اینجا مجرمی و گناهکار .

نه به زندان ، نه به ظلم، نه به ناعدالتی.
نه به اذیت و آزار خانواده ها.

فوزیه خالصی ۱۷ دیماه ۹۹

نه به زندان، نه به آزار و اذیت خانواده ها

بر گرفته از اینستا گرام فوزیه خالصی همسر جوانمیر مرادی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram