بازنشستگان معترض: “فقط کف خیابان بدست میاد حق مان”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹، در پی فراخوان بازنشستگان کشور به برگزاری تجمعات اعتراضی، شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای تبریز، شوش و هفت تپه، کرمانشاه، اسفراین، خرم آباد، کرج، اراک، مشهد، همدان، بروجرد و شیراز نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان استانداری و فرمانداری شهر خود تجمعات اعتراضی برپا کردند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را اجرای قانون همسان سازی حقوق، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال، محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.

۱- بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اراک امروز ۲۱ دیماه ۹۹ نسبت به عدم پیگیری خواسته هایشان دست به یک تجمع اعتراضی زدند  با شعار “تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم”.

۲-بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کرمانشاه امروز ۲۱ دیماه ۹۹ نسبت به عدم پیگیری خواسته هایشان دست به یک تجمع اعتراضی زدند.

۳- بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تبریز امروز ۲۱ دیماه ۹۹ نسبت به عدم پیگیری خواسته هایشان دست به یک تجمع اعتراضی زدند

۴- بازنشستگان استان لرستان همزمان با تجمع اعتراضی بازنشستگان در سراسر کشو در مقابل استانداری لرستان تجمع کردند وخواهان خواسته های به حق خود شدند. یک بازنشسته  گفت : ما این تجمعات اعتراضی را تارسیدن به تمام خواسته هایمان ادامه خواهیم داد

۵- رشت جلوی استانداری: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز ۲۱ دیماه ۹۹ نسبت به عدم پیگیری خواسته هایشان دست به یک تجمع اعتراضی زدند

۶- بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ایلام امروز ۲۱ دیماه ۹۹ نسبت به عدم پیگیری خواسته هایشان دست به یک تجمع اعتراضی زدند

۷- تهران جلوی مجلس: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی امروز ۲۱ دیماه ۹۹ نسبت به عدم پیگیری خواسته هایشان دست به یک تجمع اعتراضی زدند “گرانی و تورم   برای جان مردم”

۸- تجمع بازنشستگان و خدمتگزاران مدارس دولتی مقابل استانداری اهواز:‌ “همسان سازی حق مسلم ماست ” “استاندار عدالت عدالت “؛ “تورم دلاری حقوق ما ریالیه”؛ “درمان رایگان حق مسلم ماست”؛ “فقط کف خیابان بدست میاد حق مان”

خواسته های بازنشستگان و مستمری بگیران اجتماعی در تجمع مقابل مجلس به شرح زیر است:
 • تامین بیمه درمانی کارآمد و رایگان
 • پرداخت کلیه بدهی های دولت به تامین اجتماعی
 • نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق ها توسط نمایندگان مستقل و منتخب
 • واکسیناسیون استاندارد، همگانی و رایگان
 • افزایش مستمری ها متناسب با هزینه های سبد معیشت با احتساب نرخ تورم
 • تعیین حداقل مزد بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران باطل است
 • مقرری مناسب ماهیانه برای همه بیکارشدگان و افراد جویای کار
 • بازگرداندن سرمایه های شستا به سازمان تامین اجتماعی
 • حذف بودجه های غیر ضروری نهادها، افزایش بودجه های رفاهی برای رفع فقر در جامعه
 • اموال صندوق ها به بازنشستگان تعلق دارد، تعرض به منابع آنها، ممنوع!
 • تداوم سیاست های خصوصی سازی = تشدید فقر و فلاکت
 • لغو خصوصی سازی ها در تمام زمینه ها
 • بازنگری در اجرای همسان سازی برپایه حقوق و مستمری، متناسب با سبد هزینه های خانوار
 • تجمع، تشکل مستقل حق مسلم ما
 • اتحاد و همبستگی ضامن پیروزی بازنشستگان
 • تخصیص حقوق بازنشستگی برای اخراج شدگان از کار

ویدیوهای کوتاهی از این تجمعات

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram