صحبت‌های داود رضوی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل مجلس

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

با فراخوان تشکل‌های مستقل بازنشستگان، امروز ۲۱ دی در تهران بازنشستگان در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

چند تن از اعضای سندیکا نیز در تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل مجلس حضور داشتند.

تجمع اعتراضی امروز بازنشستگان به جز تهران در چندین شهر دیگر نیز در مقابل استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برگزار گردید.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه وضعیت معیشتی تاسف‌بار تحمیلی به بازنشستگان را محکوم می‌کند و خواهان رسیدگی فوری به خواسته‌های بازنشستگان و پرداخت مستمری مطابق با تورم واقعی کشور می‌باشد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram