استمداد از سازمانهای جهانی بهداشت و حقوق بشری در ارتباط با فتوای علی خامنه ای علیه واکسن های مورد تایید سازمان جهانی بهداشت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ما از سازمانهای حقوق بشری می‌خواهیم که این دستور خامنه ای در عدم استفاده از ضروری ترین و موثرترین واکسن موجود را به مثابه اقدام علیه جان شهروندان بی‌دفاع تلقی نموده و از هیچ کوششی برای حفاظت از جان میلیونها انسان دریغ ننمایند.

متن بیانیه

بیش از چهار دهه است که حاکمان جمهوری اسلامی جان و مال مردم ایران را به بازی گرفته و در هر شرایطی به انحایی و اشکالی خطرات جدی وارد زندگی آنان کرده و همچنان بر این روال غیر انسانی خود ادامه می‌دهند.

جمهوری اسلامی ایران، از زمان مشاهده اولین بیماران مبتلا به کرنا در ایران، با انکار و ارسال اطلاعات نادرست، و جلوگیری از رعایت و ارائه اولیه ترین وسائل و امکانات پیشگیری، موجب انتشار بی رویه این بیماری در تمام کشور، و همچنین در کشورهای مجاور گردید، و در ادامه با اتخاذ سیاست های غلط و غیر علمی و سیاست زده، مانع استفاده حداکثری از توان و ظرفیت های علمی و عملی، کادرها و پرسنل دلسوز و فداکار پزشکی گردیده است. اخیرا و به دستور بالاترین مقام کشور یعنی علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، امر به تحریم خرید واکسن های ساخت امریکا و انگلیس نموده، که بدین ترتیب جانهای بیشمار دیگری از ایرانیان، در ادامه سیاست های غلط این حکومت، قربانی می‌گردند.

تحریم خرید واکسن علیه ویروس کووید-۱۹ از کشورهای امریکا و انگلیس و واکسیناسیون مردم ایران به بهانه واهی ناسالم بودن، در حالیست که سران و خانواده های بالاترین مقامهای حکومت ایران از جمله خانواده علی خامنه ای، سالانه جهت مداوا و استفاده از دانش و امکانات پزشکی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، راهی این کشورها می‌شوند.

جمهوری اسلامی در طی چهارسال گذشته به کمک دستگاه تبلیغاتی وسیع خود در داخل و افراد و سازمانهای وابسته به خود در خارج، سعی در ارسال این پیام نادرست به دنیا نموده که گو‌یا تحریم ها باعث عدم ورود داروها و کالاهای پزشکی به ایران شده و با این مظلوم نمایی، سعی در پوشاندن علت های اصلی کمبودها و نارساییهای دارویی و پزشکی در ایران نموده است.
اجرای دستور غیر مسئولانه و ضد انسانی خامنه ای در عدم استفاده از واکسن های مورد تایید جهانیان، می تواند تبعات جبران ناپذیری برای مردم ایران در بر داشته باشد.

ما فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی از داخل و خارج کشور ایران، احزاب، سازمانها و فعالان حقوق بشری بصورت فردی این بیانیه را امضاء کرده، و قویا از تمام فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری داخل و خارج و همچنین مردم ایران می‌خواهیم که با اعتراض گسترده خود برعلیه این اقدام ضد انسانی وایرانی، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای آن را شدیداً محکوم کرده، و خواهان عقب نشینی ایشان از این دستور غیر انسانی خود بشوند.

همچنین ما امضاء کنندگان این بیانیه از سازمان بهداشت جهانی به عنوان بالاترین سازمان ناظر بر سلامت انسانها در جهان، می‌خواهیم که با اعمال حداکثر فشار به این حکومت غیر مسئول، آنها را وادار به تبعیت از تصمیمات این سازمان در استفاده از واکسن های تایید شده، بنمایند.

ما از سازمانهای حقوق بشری می‌خواهیم که این دستور خامنه ای در عدم استفاده از ضروری ترین و موثرترین واکسن موجود را به مثابه اقدام علیه جان شهروندان بی‌دفاع تلقی نموده و از هیچ کوششی برای حفاظت از جان میلیونها انسان دریغ ننمایند.
ما می‌توانیم با بالا بردن صدای اعتراضمان، حکومت جمهوری اسلامی را وادار به چرخش و‌ مسئولیت پذیری در برابر جان مردم ایران بنماییم.

فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری ایرانیان داخل و خارج کشور ایران

جمع آوری امضا ادامه دارد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram