دبیر شورای نظارت بر صداوسیما جمهوری اسلامی:‌ «برنامه های زنده نداشته باشید» نشانه ای از دوران افول استبداد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

یعنی دیگر به “پخش زنده” اعتماد ندارند! چون هر لحظه ممکن است جمله‌ای یا نشانه‌ای رسوای‌شان کند. این یکی از مهمترین نشانه‌های دوران افول استبداد است.

محمدجواد اکبرین

دبیر شورای نظارت بر صداوسیما می‌گوید «ما قبلا توصیه‌هایی به سازمان صداوسیما کرده‌ایم کمتر برنامه زنده داشته باشند و ترجیحا برنامه‌های گفتگو محور، ضبطی و تولیدی باشد».

یعنی دیگر به “پخش زنده” اعتماد ندارند! چون هر لحظه ممکن است جمله‌ای یا نشانه‌ای رسوای‌شان کند. این یکی از مهمترین نشانه‌های دوران افول استبداد است.

استبداد اول دروغ می‌گوید و مردم باورش می‌کنند، بعدها که فهمیدند دروغ می‌گوید برای اصلاحش تلاش می‌کنند، وقتی به نتیجه می‌رسند اصلاحش ناممکن و بیهوده است و جز دروغ هیچ پایه و مایه و سرمایه‌ای ندارد رسوایش می‌کنند.

در این مرحله، حکومت اول درها را می‌بندد، بعد پنجره‌ها را و بعد همه‌ی درزها را. اشتباهش این است که گمان می‌کند رسوایی‌اش از جنس «صدا»ست و می‌توان راهش را بست. نمی‌داند که از جنس «بو»ست نه صدا! وقتی از حد بگذرد و تعفّن همه جا را فرا بگیرد بستنِ هیچ درزی به کار نمی‌آید.

زباله را قاب نمی‌گیرند، در کیسه می‌پیچند و خلاص! این سنّت تاریخ است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»