چگونه دیکتاتوری را موروثی کنیم، شوخی که به مرور زمان جدی می شود!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

شب گذشته این تصویر بین کاربران شبکه های اجتماعی دست به دست می شد.

 

شیرین عبادی

فارغ از جعلی یا واقعی بودن این تصویر، جریانی که پشت تهیه این گونه تصاویر و اخبار قرار دارد، کاملا واقعی است و به صورت هدفمندی در چند وقت اخیر موضوع جانشینی #مجتبی_خامنه_ای به جای پدرش را در جامعه مطرح کرده است و این عکس نیز در همین راستا منتشر شده است.

چندی پیش از قول امام جمعه یکی از شهرها درباره شایستگی مجتبی خامنه ای برای رهبری مطالبی منتشر شد که پس از یک روز تکذیب شد.

این روند خبرسازی پیرامون فرزند #خامنه_ای و تکذیب آنها در این چند وقت اصلا اتفاقی نبوده و نشان از آن دارد که برخی باندهای قدرت و ثروت موضوع نشستن مجتبی خامنه ای بر جایگاه پدر را کاملا جدی در دستور کار قرار داده اند.

از آنجا که این موضوع به جهات مختلفی چندان جدی گرفته نمی شود، همین شکل طرح مکرر آن و تکذیب های پیاپی، به مرور موضوع را از امری دور از ذهن به امری جدی و احتمالی نزد افکار عمومی تبدیل خواهد کرد و این امری است که از هم اکنون باید مورد توجه و نقد قرار گیرد

https://t.me/shirinebadiofficial

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram