جنبش خشونت پرهیز هموطنان کرد زیر ضربه سازمان سرکوب جمهوری اسلامی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

برخی از کنشگران حامی حقوق بشر، از آغاز موج جدید بازداشت فعالین سیاسی و مدنی کرد توسط سازمان سرکوب جمهوری اسلامی خبر داده اند. کاوه کرمانشاهی از شبکه حقوق بشر کردستان و ارسلان یاراحمدی از سازمان حقوق بشری هه‌نگاو از جمله این کنشگران بودند.

این کنشگران شمار بازداشت شدگان را دست کم ۲۷ نفر و زمینه فعالیت آنها را حوزه‌های فرهنگی، محیط زیستی و دانشجویی عنوان کردند.

به گفته آقای کرمانشاهی:«نیروهای امنیتی نه تنها هیچ حکم قضایی و دلیل قانونی برای بازداشت این افراد ارائه نداده‌اند، بلکه به صورت خودسرانه و غیرقانونی و با توسل به خشونت کلامی و فیزیکی اقدام به بازداشت آنها کرده‌اند.»

در همه این سالها، نوک پیکان سازمان سرکوب جمهوری اسلامی، بیش از دیگر ایرانیان، هموطنان کرد را هدف قرار داده است.این در شرایطی است که در سال های اخیر عموم فعالین کرد، با پرهیز از خشونت، به شکلی مدنی و مسالمت جویانه با تبعیض حاکم بر ایران مبارزه کرده و به دنبال احقاق حقوق همه مردم ایران و به خصوص همزبانان کرد خود بوده اند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram