منابع غیبی بودجه ۱۴۰۰؛ تامين بودجه حكومت اسلامى از طريق گروگان‌گيرى! یزدان شهدایی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بیست هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۰ اضافه شد!؟

 

یزدان شهدایی

كميسيون تلفيق بودجه در مجلس ايران در آخرين تغييرات بودجه سال آينده، ٢٠ هزار ميليارد تومان به درآمدهاى دولت اضافه كرده كه محقق شدن ان با آزادى “نازنين زاغرى” شهروند ايرانى-بريتانيايی مرتبط است.

نازنين زاغرى در فروردين ١٣٩٥ در فرودگاه امام خمينى در حين خروج از كشور توسط ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. دولت بريتانيا مى‌گويد، دولت ايران اين شهروند را گروگان گرفته تا بدهى‌هاى بريتانيا بابت تانک‌هاى چيفتن به مبلغ ٤٠٠ ميليون دلار را وصول كند.

دعواى ايران با بريتانيا با پرونده نازنين زاغرى پيوند خورده و بارها موضوع پرداخت اين بدهى در مقابل آزادى او مطرح شده است. اين موضوع تازگى ندارد و برخى از سران نظام گروگان‌گيرى اتباع خارجى را يک راه درآمد‌زایی می‌دانند.

محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۴ به‌صراحت گفته است كه “اگر جنگى بين ايران و آمريكا در بگيرد، هفته اول هزار اسير از آمريكا مى‌گيريم و آن موقع براى آزاد كردن هر يک از آنها باید چند ميليارد دلار بدهند. آن موقع مشكل اقتصادى ما نيز ممكن است حل بشود.”

“حسن عباسى” از ارازل و اوباش جنجالى نزديک به سپاه پاسداران نيز همين سياست را طور ديگرى بيان مى‌كند و با كمال افتخار نحوه تامين بودجه سپاه را اين‌طور توضيح می‌دهد “شيوه بودجه درآوردن سپاه چگونه است؟ سپاه يک جاسوس مى‌گيرد، مثل جيسون رضاييان… دولت یک ميليارد و هفتصد ميليون دلار پول مى‌گيرد و جاسوس را تحويل می‌دهد. لذا سپاه با جاسوس گرفتن آن پول را كه دولت مى‌خواهد به سپاه بدهد در می‌آورد!”

حكومت اسلامى يک نظام متعارف نيست. حكومت راهزنان می‌باشد كه در طول اين چهل و يک سال گذشته به همين شكل عمل كرده است. امروز در سايه رسانه‌هاى اجتماعى و بعد از فشارهاى حداكثرى آمريكا در چهارسال گذشته و تحديد منابع آنها، عملكرد و شيوه‌هاى كسب درآمد اين راهزنان براى مردم ايران و جهان روشن مى‌شود.

در جهان گروه‌هاى تبهكار زيادى هستند كه از روش‌هاى مختلف را‌هزنى و غير قانونى، نيازهاى مالى خود را تامين مى كنند ولى تامين بودجه يک كشور از طريق گروگان‌گيرى و راهزنى، كارى است كه فقط مخصوص حكومت اسلامى ايران و نيروهاى امنيتى آن است.

حكومت اسلامى ماندگارى خود را نه در چهار چوب عرف‌هاى شناخته شده بين‌المللى، بلكه بر اساس استفاده از جرم و جنايت سازمان يافته و باج‌گيرى دولتى ممكن می‌داند و ديپلماسى خود با جهان را بر اين اساس بنياد نهاده است.

در اين ميان البته معلوم نيست چگونه بیست‌هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که قرار است پرداخت شود، از خزانه دولت بریتانیا به خزانه بانک ملی واریز مى‌گردد؟!
شاید. بتوان از جت آمریکایی دولت اوباما که چند میلیارد دلار طلب دولت ایران را در فرودگاه امام خمینی تهران تخلیه نمود، مجددا استفاده كرد!

زمانه اما عرصه را بر تبهكاران حكومتى تنگ كرده است و ناقوس زوال آنها هر روز بلند‌تر شنيده مى‌شود. جوانان ايرانى به زودی تکلیف اين نظام ناهم‌سرشت با زندگى و انسانيت را مشخص خواهند كرد و داد خود را خواهند ستاند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram