اعتراف فرمانده توپخانه سپاه به دفاع از حرم بشار اسد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

محمود چهارباغی فرمانده توپخانه سپاه در سوریه سیزدهم دی ماه در یک برنامه تلویزیونی گفت:«مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی گفت برو بشار اسد را حفظ کن. ماموریت سردار سلیمانی این بود که در سوریه نگذارد دولت بشار اسد ساقط شود.»

فرماندهان سپاه اگر می دانستند دروغ هم تاریخ مصرف دارند، شاید در موضوع لشکرکشی به سوریه، ده سال بر دروغ دفاع از حرم در مقابل داعش اصرار نمی کردند!

از تاریخ انقضای این دروغ بزرگ مدت هاست که گذشته است و سخنان اخیر فرمانده توپخانه سپاه در سوریه تأکید دیگری بود بر این حقیقت.

و در این بین اگر منتظر واکنش مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه هستید و انتظار عذرخواهی آنها از مردم ایران را دارید، بیهوده انتظار نکشید، آنچه که این آقایان در چنین مواقعی به قدر کفایت دارند، «روی زیاد» است که به آنها کمک می کند بجای عذرخواهی و اعتراف به دروغگوئی، تلاش کنند با دروغی دیگر بر دروغ قبلی شان سرپوش بگذارند.

اما هیچ واکنشی این حقیقت را تغییر نمی دهد که «شما برای دفاع از حرم بشار اسد به سوریه رفتید.»

https://t.me/shirinebadiofficial

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram