مولود حاجی زاده، روزنامه نگار، پس از محکومیت: «بله، این است مفهوم زندگی نرمال در این سرزمین»

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مولود حاجی زاده

برای اینکه نوشتم چرا در #آبان98 بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشتید، یک سال حکم گرفتم، برای اینکه گفتم چرا به #هواپیما شلیک کردید به پرداخت جزای نقدی محکوم شدم، حالا به اضافه اینها در ضرب‌الاجلی، ۲ سال حکمی که از پرونده قبلی‌ام داشتم را هم از تعلیق درآورده‌اند و بنا به اجرایش دارند.

سال گذشته در فاصله چندماه، ۲ بار به منزلمان ریختند، تفتیش کردند، وسایلم را بردند و هر دوبار بعد از مدت‌ها وسایلم را تخریب‌ شده بازگرداندند. در هیچکدام از پرونده‌هایم ممنوع‌الکار نبودم اما حدود دو سال است که برای کار هر جا که رفتم، با آنجا تماس گرفتند تامبادا شغلی داشته باشم.

رای حکمی که تعلیق شده بود و حالا می‌خواهند اجرایی‌اش کنند، ۳ ماه برای کار اجباری به یک آسایشگاه اعصاب و روان فرستادنم، کتابهایی را برایم لیست کردند که رونویسی کنم، بارها و بارها بازجویی شدم، با زندگی شخصی‌ام بازی کردند و حالا هم حکم‌ها را یکی‌یکی ردیف کردند برای اجرا.

بله، این است مفهوم زندگی نرمال در این سرزمین.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram