امروز قوه قضائیه برایم اجراییه فرستاده، تنها احساسم وقتی دیدم نفرت بیشتر بود، پوران ناظمی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

این واقعیت حکومت اسلامی است: دروغ، چپاول ،خیانت بی اخلاقی و……بزودی رسوایی.

 

پوران ناظمی

نفرت از حکومتی که از چهارده سالگی چندین بار انسانی را ببرد شکنجه کند زندان دهد و…
سی و پنج سال هر روز و ساعت حلقه های فشار و بی‌عدالتی را تنگتر کند …
حکومتی که بجز پرستوهای زیبا
کلاغ های زشت دست آموز هم دارد
از کلاغهایی که قالب صابون تا قالب پنیر می‌دزدند.
حکومتی که میخواهد با هر ترفند و مکر وبی اخلاقی شریانهای مالی مخالفان را قطع کند
خودشان راههای جعل و سندسازی را به مهره‌هایشان می آموزند
وقتی لازم باشد فرماندهان عملیاتی را برای نشان دادن اقتدارشان می‌فرستند تا اسلحه را بر شقیقه ای بگذارد که زیر بار ظلم و دروغ نمی رود
این داستان زندگی من است
رستوران و مزرعه ای با سختی به راه انداختیم.
وقتی دیدند از ثمره تلاشمان محبت می‌کنیم از همراهی و همدلی ترسیدند از اینکه مردمی که زندگیشان را جهنم کردند در کنار هم بفهمند و بمانند ترسیدند
و…
کوتاه کنم
چه کسی باور می کند یک دزد و جاعل به استخدام اطلاعات دربیاید، سابقه زندانش از سیستم نیروی انتظامی پاک شود.
وقتی لازم است سندی در محضر امضا کند هیچ سیستمی امضایش حتی نامش را قبول نکند و اصطلاحا ارور بدهد و بعد مشخص بشود که به ثبت احوال گفته‌اند مدتی او را متوفی معرفی کنند ( دوبار در مدت یکسال) و دادگاه بگوید اشتباه شده.

فرمانده عملیات اطلاعات یک استان بیاید در شلوغترین قسمت شهر جلوی دوربینها اسلحه بکشد تهدید کند و تو هرچه فریاد بزنی دادیار دستور دیدن دوربینهای رستوران را ندهد .

شبانه بیایند دیوار را تخریب کنند هرچه هست بدزدند اما در برابر اصرار و شکایت تو دادیار صریح بگوید دستور دادند ورود نکنیم ….
تنها بازپرس منصف را از مرکز استان به شهر دور تبعید کنند
و….
چه کسی باور می کند باند جعل و قاچاق و رشوه ریشه در میان ریشهایی داشته باشد که بر کرسی قضاوت و عدالت تکیه زدند .
چه کسی باور می کند بیشترین فساد و گناه شرعی را می‌کنند
چه کسی باور می کند دادستان وکلایی داشته باشد که پرونده های تضمینی قبول کنند
و وکلای دیگر بترسند پرونده مقابلش را قبول کنند .
چه کسی باور می کند برای خیانت خانه ۲۰۰۰متری بدهند …
وام های کلان و….
این واقعیت حکومت اسلامی است
دروغ، چپاول ،خیانت بی اخلاقی و……بزودی رسوایی.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram