درباره افسانه “اگر سلیمانی نبود، داعش از بین نمیرفت!” عمار ملکی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

۱- جنگ سوریه مستندترین جنگ تاریخ است؛از هرلحظه و مکانش دهها فیلم وجود دارد. هرکه پیگیر تحولات سوریه بوده میداند “اگر سلیمانی نبود” اسد نمی ماند و داعش بوجود نمی‌آمد.سوریه در بدترین حالت شبیه مصر می شد و در بهترین حالت شبیه تونس!

۲- طبق آمار موجود از میزان درگیری در سالهای اوج جنگ در سوریه، اسد و مدافعانش (سلیمانی/روسیه) با داعش درگیر نبودند، بلکه هم داعش و هم مدافعان اسد با معترضان سوری می‌جنگیدند؛ یعنی داعش و سلیمانی در یک همکاری غیررسمی، مشغول کشتن مخالفان اسد و مردم سوریه بودند و به هم کاری نداشتند!

 

۳- داعش را سلیمانی و حامیان اسد شکست ندادند بلکه آنرا ائتلاف ۷۴ کشور به رهبری آمریکا (اول اوباما و بعد ترامپ) از بین بردند. مدافعان اسد، کمترین میزان درگیری را با داعش داشتند. داعش برای سلیمانی نعمت بود و بهانه حضورش در سوریه و عراق؛ بهانه دروغینی که بسیاری باور کرده بودند!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram