زندانی سیاسی گلرخ ایرایی به زندان آمل تبعید شد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، خبرهای دریافتی حاکی از تبعید زندانی سیاسی گلرخ ایرایی به زندان آمل است. گلرخ ایرایی هنگامی که پس از ۴۳ روز بازجویی و قطع ارتباط با خانواده اش از بند ۲ الف زندان اوین، به زندان قرچک منتقل شده بود، شامگاه یکشنبه به زندان آمل تبعید گردید. وی در بند ۲ الف اوین با پرونده سازی جدید روبرو گردید و بشدت تحت فشار بازجویان قرار داشت.

گلرخ ایرایی از تاریخ ۳ آبان ۹۵ در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود، در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیتش آزاد شد اما به فاصله کوتاهی مجددا در تاریخ ۱۸ آبان ۹۸ در منزل مسکونی اش بازداشت شد. وی سرانجام به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیزی محکوم گردید.

پیشتر در تاریخ ۲۳آذرماه ۹۹، ماموران با حمله و هجوم و ضرب و شتم، زندانی سیاسی گلرخ ایرایی را از زندان قرچک ورامین به بند۲الف در زندان اوین منتقل کرده بودند. این هجوم وحشیانه با اعتراض و مقاومت زندانیان روبرو شده بود و در طی مدت این درگیری در بند ۸ زنان زندانی سیاسی، سایر زندانیان در بندهای دیگر این زندان، در دفاع از حقوق این زنان به در و دیوار ها کوبیده و شعار «مرگ بر دیکتاتور» سرداده بودند.

منبع: سایت حقوق بشری جوانه ها

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram