سیلی مجلس سپاهی در گوش فرزند ملت! یزدان شهدایی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

باشد كه این سیلی برگوش فرزند وطن، سیلی به گوش همه ملت خفته در خواب ايران باشد و بپا خيزد، بيش از آنكه دير شود.

 

یزدان شهدایی

در هياهوى شهر تهران بزرگ، سرباز راه‌ورى به حكم وظيفه ماشينى را كه طرح ترافيک را ناديده گرفته و از خط ويژه حركت مى‌كرده متوقف مى‌كند. سرنشين اين ماشين كه يكى از نمايندگان مجلس اسلامى است به غيرتش بر خورده و از ماشين پياده مى‌شود و پاداش وضيفه‌شناسى اين سرباز ملت را با يک سيلى ناجوان‌مردانه می‌دهد كه چگونه به خود اجازه می‌دهد جلو تردد نماينده مجلس را مى‌گيرد!

درد اين سيلى بر جان خيلى‌ها نشسته است. اين سيلى اربابانى است كه بر سر سفره انقلاب اسلامى نشسته‌اند در گوش فرزندان زحمت‌كش ملت ايران.

“على اصغر عنابستانى” نماينده فعلى مردم سبزورا در مجلس اسلامى، راهنماى تعليماتى نهضت سوادآموزى بوده كه بعد از سر كار آمدن دولت معجزه هزاره سوم٬ در جهشى شگفت‌آور معاون سياسى استاندارى خراسان رضوى مى‌شود و بعد از آن پله‌هاى ترقى را با استعداد خدادادى لازم براى رشد در راهروهاى قدرت مافيايی مى‌پيمايد و می‌‌رسد به جايگاه امروزه در مجلس سپاهى‌هاى اسلامى.

كردار جاهلانه آقاى عنابستانى چنان بر اهالى شهر سبزوار گران آمده كه انجمن اسلامى اين شهر با انتشار بيانيه‌اى حكم نمايندگى ايشان را لغو كرده است.

در بخشى از اين بيانيه آمده است: «ما فرهنگیان دیار ادب ‌دوست و نخبه‌پروری که بزرگانی همچون بیهقی‌ها و شریعتی‌ها را پرورده، مغولان تمدن‌ستیز را در دوران سربه‌داران مهار کرده و نمایندگان بلندآوازه‌ای همچون قاسم غنی و عبدالقدیر آزاد را روانه پارلمان کرده، از خود می‌پرسیم که کجای راه را اشتباه آمدیم که باید عصاره فضایل شهرمان به نماد قانون‌ستیزی و خشونت‌ورزی در کشور تبدیل شود؟
از همه ایرانیان عزیز درخواست مى‌كنيم که؛ این خطای فاحش را به حساب مردم دیار سربه‌داران ننویسند.

به‌نظر می‌رسد سیلی این نماینده مجلس در گوش فرزند ملت ایران واقعیت مهمی را به یاد ملت فراموش کار ایران آورد . مجلس سپاهی که رئيسش از سرداران گاز انبری و متخصص در لوله کردن جوانان دانشجو بوده، حال در لباس نماینده مجلس قرار است به فتح پاستور برود و در جایگاه رییس‌جمهور سپاهی کل ملت ایران را لوله كند!

اصل ٧٦ قانون اساسى مى‌گويد” مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد” لابد تفسير نمايندگان مجلس اسلامى از اين بند اين است كه حق كتک زدن ملت ايران را هم به آنها تفويض شده است!

تجربه زیادی از دیکتاتوری‌های نظامی در جهان وجود دارد از حکومت سرهنگ‌های آمریکای جنوبی که گورهای بی نام و نشان بسیاری را به یادگار گذاشتند تا نظامیان نازی که هنوز دود جان‌های سوخته از دود کش‌های آشویتس‌هایش برمی‌خیزد و گورهای کشته‌گان انفال نظامیان بعث هنوز کاملا شناسایی نشده است‌.

باشد كه این سیلی بر گوش فرزند وطن، سیلی به گوش همه ملت خفته در خواب ايران باشد و بپا خيزد، بيش از آنكه دير شود.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram