حسن شریعتمداری: مردم وقتی می گویند «#از_شما_بیزاریم» از عمق وجودشان می گویند، خشمگینند و بیزار از این حکومت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مهندس حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار در گفتگویی با ایران اینترنشنال در مورد سالگرد انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ می گوید:

انقلاب اسلامی در چهل دو سال قبل فوران جهل و عقب ماندگی بر علیه تمدن بشری و پرتاب به یکباره ایران به عصر حجر بود. پنجاه روز بعد از آن در ۱۲ فروردین مردم سند رقیّت و بندگی خود را با قبول ولایت فقیه امضا کرند. اما چون مردم حق ندارند که خود را به بندگی بفروشند این رفراندم از اساس باطل است. این رفراندوم بر علیه حقوق مردم بوده است.

بیش از ۴۳ سال کشید تا به تدریج مردم آگاه شدند که پدرانشان چه غفلتی کرده‌اند و چگونه حقوق آنها را به رایگان فروخته‌اند.

اکنون اما مردم ایران راه خودشان را از این حاکمیت جدا کرده‌اند. وقتی می گیوند «از شما بیزاریم» از عمق وجودشان می گویند. خشمگینند و بیزار از این حکومت و منتظر فرصتی هستند تا اینها را به جایگاه واقعی‌شان در تاریخ برگردانند، و از این نظام به سمت یک دمکراسی مبتنی بر حقوق بشر عبور کنند.

انقلاب برای هر کسی دست آورد نداشت برای اینها و هم سلکشان داشته است و آنها را از مقام یک روضه خوان به قله قدرت و ثروت رساند.

حسن شریعتمداری در ادامه تاکید کرد :

یکی از مهمترین تبلیغات این نظام سیاه جلوه دادن آینده بدون وجود خودشان است و تا حدودی نیز موفق بوده‌اند. شاید کم کاری از ما نیروهای اپوزیسیون نیز بوده است که آینده روشنی را نشان مردم نتوانسته‌ایم بدهیم .

مردم باید بر پای خودشان بایستند. این حکومت زوال تمدنی برای همه ما آورده است. ما باید همت کنیم، و خشم و بیزاری کافی نیست. عمل می خواهد و همت و مردم نباید امیدی به بایدن و پوتین داشته باشند. امید به خودشان داشته باشند و آشکارا از طرق صلح آمیز اعلام کنند که ما شما را نمی خواهیم.

آینده روشن است، مردم ایران آگاهند و حقوق خودشان را می شناسند و باید همت کنند.

مشروح این گفتگو را در اینجا ملاحظه کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram