معنای حکومت غیر متمرکز چیست؟ سخنران: مهندس حسن شریعتمداری دبیرکل شورای مدیریت گذار

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در برنامه این هفته مهستان سکولار دمکراسی که با مدیریت دکتر اسماعیل نوری علا برگزار می شود، آقای حسن شریعتمداری پیرامون معنای حکومت غیر متمرکز سخنرانی خواهد کرد.

یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران، ۱۸:۰۰ به وقت اروپای غربی و ۹:۰۰ صبح و وقت کالیفرنیا

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram