فتوای “گربه” در مورد ساختن بمب اتم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

سخنان محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در شبکه خبر، موجی از انتقادات و شبهات را در ایران و جهان برانگیخت!

 

يزدان شهدايی

محمودعلوی، وزير اطلاعات حكومت اسلامى در شبکه خبر در ٢١ بهمن سخنانى ايراد كرد كه از زواياى مختلفى قابل بر رسى است.او خطاب به مجری اظهار داشت: “حتی یک گربه را تحت فشار بگذارید رفتارش متفاوت از رفتار یک گربه آزاد است. “علوی در ادامه افزود، ایران تحت تحریم‌های فشار حداکثری ممکن است به سمت تولید سلاح اتمی برود هر چند که رهبر ایران فتوای حرام بودن سلاح اتمی را صادر کرده‌اند اما تحت فشارهای تحریمی ممکن است چون گربه به سوی رفتارهايي حرکت کنیم که فتوای حرام بودن سلاح اتمی را نقض كند!

سخنان وزير اطلاعات نظام حاكم، اولا بيانگر فشارهايي است كه باعث شده ايشان ايران را به گربه تحت فشار تشبيه كند، يعنى اقرار به وضعيت نامطلوبى كه نظام فقها در آن گير كرده‌است.

دوما اين پيام تهديد غيرمستقيمى است به دولت‌مردان جديد آمريكا كه اخيرا موجب آزردگى خاطر نظام تهران شده اند و شرط بازگشت به برجام را بازگشت تهران به تعهداتش معرفى مى‌كنند، امرى كه حكومت اسلامى معناى آن‌را مى‌فهمد و خودش را ميزد به كوچه على چپ.

واقعيت قضيه اين است كه حكومت اسلامى هيچوقت ساختن بمب اتمى را متوقف نكرده و به تعهدات و قراردادهاى بينالمللى وقعى ننهاده و به همين خاطر است كه اعتماد جهانى از او سلب شده است.

اطلاعيه اخير سه كشور فرانسه، آلمان و بريتانيا و اظهار نگرانى نسبت به توليد اورانيوم فلزى در ايران، نشان ميدهد كه ايران تعهداتش را زير پا گذاشته و با توليد اورانيوم فلزى در مسير توليد سلاح اتمى گام گذاشته كه هيچ گونه توجيه غير نظامى ندارد.

بنظر می رسد شرکای برجامی ایران هنوز خبر ندارند که بر طبق لایحه مجلس یازدهم دوم اسفند آخرین روز حضور ایران در برجام است و از سوم اسفند دولت ایران بنا بر لایحه الحاقیه باید از برجام خارج شود، بنابراین تولید اورانیوم فلزی برای ایران نیازی به رعایت برجام ندارد.

سخنان “محمود علوی” در مورد اينكه در شرايط مشخصى حكومت اسلامى مى تواند فتواى رهبرى را نديده بگيرد و يا تغيير دهد، روى واقعيتى در ميان علماء شيعى دست مى‌گزارد كه تحت عنوان “تقيه” براى آنان از واجب واجبات دين قلمداد مى‌شود. اينكار از مهارت‌ها و مى‌توان گفت از اخلاق فقه شيعى بر مى‌خيزد كه دروغ و خدعه را براى رسيدن به هدف مجاز مى‌شمارد.

🔸آيت الله روح الله خمینی بنيانگزار حكومت اسلامى در نوفل لوشاتو قول داد كه در حکومت آینده کمونیست‌ها هم حق حضور در قدرت را داشته باشند اما آنچه را شاهد بودیم اين است كه بعد از قدرت رسيدن، فقهای شیعه نه تنها کمونیست‌ها را حذف كردند، بلکه همه اقلیت‌های قومی، مذهبی و زنان را از مشارکت محروم و سركوب كردند.

سلاح اتمى هم بی‌گمان شامل همين اخلاق و پرنسيب فقه شيعه خواهد شد و ساخت سلاح اتمی را که امروز با فتوای علی خامنه‌ای حرام است در صورت لزوم حلال خواهد كرد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram