مسئله آب اوج ناکارآمدی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

کشوری که می‌توانست با مدیریت صحیح با تغییرات اقلیمی کنار بیاید با مدیریت فجیع منابع آبی دریاچه ارومیه را به مرز خشکی برده است، سفره‌های زیرزمینی را تباه کرده است، به رودهای خوزستان آسیب زده است و …..

اگر بخواهید سه مورد از بی‌کفایتی‌های جمهوری اسلامی را نام ببرید از چه مواردی می‌گویید؟

۱-مسله آب و بی آبی

۲- عدم دسترسی به آموزش برابر و ایجاد موسسات آموزشی و مدارس خصوصی

۳- مدارس فرسوده و کپری

لطفا شما هم به چند مورد اشاره کنید و برای این کانال تلگرامی بفرستید:

@NA_BE_KAR_KOODAKAN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram