بازی برجام در درون نظام به انجام نرسیده است و حکومت سعی می کند با بلوف امتیازهای حداقلی بگیرد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دکتر مهران براتی، دبیر امور بین‌الملل شورای مدیریت گذار در مصاحبه با ایران اینترنشنال می گوید:

یکی از دلایل اصلی توافق کشورهای غربی ها با متن برجام تعهد عملی جمهوری اسلامی به پذیرش پروتکل الحاقی به منع گسترش و یا دست یابی بمب اتمی بود.

اما وقتی که این مسئله خارج از دستور قرار گیرد، در واقع یکی از دلایل مهمی که رئیس جمهوری امریکا آقای بایدن می تواند داشته باشد که تحریم ها برداشته شوند از بین می رود.

رئیس جمهوری امریکا طبق قانونی که از دوره اوباما بوده باید هر ۶ ماه یکبار به کنگره اطلاع دهد که چرا باید تحریم ها ادامه یابند. با این وضع که جمهوری اسلامی بوجود آورده از جمله غنی سازی بیست درصدی اورانیوم، تولید اورانیوم فلزی و استفاده از سانتریفیوژهای نسل چهارم و ششم، برای بایدن بسیار سخت خواهد شد که اجازه برداشتن تحریم ها را از کنگره بگیرد.

بنظر می رسد بازی برجام در درون نظام به انجام نرسیده است و هنوز تصمیم نگرفته اند با بایدن چه کار کنند و امیدوار هم نیستند که بزودی با دولت امریکا به توافق برسند. در چنین شرایطی حکومت سعی می کند با بلوف به حداقل هایی از جمله فروش نفت دست یابد. شرایطی که بسیار خطرناک است.

این مصاحبه را در سایت ایران اینترنشنال مشاهده کنید.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram