آموزش جنسی در مدارس، لیلا دانش آموز دبیرستان

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دختری ۱۷ساله هستم؛ در خانواده ای آزادی خواه و روشنفکر زندگی می کنم؛ ولی در جامعه ی توسعه نیافته ما، از لحاظ فرهنگی و آموزش مسایل جنسی در کمبود به سر می برم؛ کنجکاوی و سوالهایم درباره چگونگی متولد شدن انسان از بچگی بود ولی اغلب می گفتند بزرگتر شوی متوجه خواهی شد؛

بزرگتر شدیم و به مدرسه آمدیم؛هیچ نگفتند و مدام برتری مردان را گوشزد می‌کردند؛ سوالی هم می پرسیدی سرکوبت می‌کردند؛
خود شروع به مطالعه و تحقیق کردم؛در کتب و فضای مجازی؛خودم آگاه شدم و دوستانم را هم آگاه کردم؛ و جریان آگاهی رسانی ام ادامه خواهد داشت تا آزادی فرهنگ و بیان .

به کودکان از کودکی متناسب با سنشان درباره مسایل جنسی آگاه رسانی کنیم تا دچار اشتباهات جنسی در نوجوانی و جوانی نشوند.

@NA_BE_KAR_KOODAKAN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»