بررسی موانع قانونی و حقوقی بایدن برای بازگشت به برجام، در گفتگو با مهران براتی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دکتر مهران براتی، دبیر امور بین‌الملل شورای مدیریت گذار در مورد موانع قانونی دولت بایدن برای بازگشت به برجام می گوید:

حتی اگر آقای بایدن بخواهد به برجام باز گردد از نظر حقوقی امکان ندارد که این کار را از امروز به فردا انجام دهد. برجام در کنگره  امریکا تصویب نشد و آقای اوباما مجبور بود هر ۱۸۰ روز یکبار، با یک مهلت سی روزه، به کنگره بگوید چرا امنیت ملی آمریکا ایجاب می کند که رئیس جمهور تحریم ها و یا بخش بزرگی از تحریم ها را لغو کند.

در سال ۲۰۱۷ قانونی به نام «کاتسا» در کنگره امریکا تصویب شد که در ماده ۱۱۲ آن همین تعهد رئیس جمهور امریکا تکرار می شود که رئیس جمهور هر ۱۸۰ روز یکبار باید به کنگره گزارش دهد، مانند آقای اوباما. اما در این مورد هنوز آقای بایدن نامه ای به کنگره ننوشته است. در واقع اگر ایشان بخواهد به برجام برگردد، باید ابتدا قانون جدیدی به کنگره ببرد. بنابراین غیر ممکن است که بایدن بتواند از امروز به فردا به برجام برگردد، حتی اگر بخواهد روال آقای اوباما را پی بگیرد

مضاف براین حدود ۵۰۰۰ شرکت وابسته به خاتم انبیا و دیگر نهادهای گوناگون جمهوری اسلامی در لیست تحریم ها هستند و حدود ۱۸۰ تحریم های فردی و یا نهادهای خاص جمهوری اسلامی را داریم که حدودا به ۱۶۰۰۰۰ آدم مربوط می شوند.

بررسی اینکه کدامیک از تحریم ها برداشته شوند به زمان نیاز دارد. برای مثال اگر بخواهند در اجزا بررسی و روشن کنند که تحریم ها را بردارند، ابتدا از تحریم های مربوط به خرید و فروش نفت و محصولات پتروشیمی آغاز می کنند که این کار حداقل سه تا چهار ماه وقت می خواهد.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram