گفتگویی خودمانی با آقای رسول بداقی فعال صنفی معلمان در ایران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در گفتگویی خودمانی با آقای رسول بداقی فعال صنفی معلمان سوالات زیر را به بحث گذاشتیم

۱- آقای بداقی ، برای آشنایی شنوندگان از شما تقاضا می کنیم شنوندگان را با خودتان آشنا کنید.

۲- شما از اعضای فعال کانون صنفی معلمان هستید ، از شما تقاضا می کنیم در رابطه با چگونگی شکل گیری کانون و هم چنین وضعیت فعلی آن اطلاعاتی در اختیار ما بگذارید.

۳- مبارزات معلمین در خلال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی از کی شروع شده و از کدام سرفصل ها عبور کرده است؟

۴- مشکلات امروز معلمین و خواسته هایشان و شعارهایشان کدام ها هستند؟

۵- در درون جنبش معلمین کدام نهاد ها شکل گرفته و تفاوت هایشان در چیست ؟

۶- ، آیا هر کز به این فکر افتاده اید یک سندیکای سراسری معلمین ایجاد کنید؟

۷- آیا در زمینه همبستگی جنبش معلمین با جنبش های دیگر مانند جنبش کارگران، جنبش زنان، تاکنون اقدامی صورت گرفته است؟

۸- اساسا در آموزش و پرورش هم اکنون چند نوع و شیوه استخدام وجود دارد؛ معلمانی که استخدام دائم دارند، معلمان پیمانی که دارای قراردادهای موقت هستند و …؟

۹- آیا همانطور که جمهوری اسلامی توانسته است نهادهای رسمی همچون خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار ایجاد کند، در حوزه آموزش و پرورش هم موفق شده است نهادهای رسمی ایجاد کند تا بدنه اجتماعی آموزش و پرورش را با سیاست های خود همراه نماید یا خیر؟

مشروح این گفتگو را در اینجا مشاهده کنید:

کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram