تجمع‌های گسترده و سراسری بازنشستگان در سراسر کشور برگزار شد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

امروز یکشنبه سوم اسفند ماه بازنشستگان ‌‌و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در شهرهای تهران، ایلام، نیشابور، اهواز، خرم آباد، تبریز، یزد، اراک، اصفهان، قزوین، اردبیل، خراسان شمالی، شوش، کرمانشاه، شوشتر، ساری، کرج، مشهد، دزفول و دیگر شهرها مقابل ادارات سازمان تأمین اجتماعی تجمع اعتراضی برپا کردند‌.

این بازنشستگان شعارهایی از قبیل “وعده وعید کافیه سفره ما خالیه” “ فریاد فریاد از این همه بیداد” “ گرانی تورم بلای جان مردم” “نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت” سر می‌دادند.

خواست و مطالبات اصلی بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش فوری حقوق و مستمریها مطابق بر تأمین نیازهای زندگی و نرخ سبد معیشت خانوار است که هم اکنون دریافتی‌های آنها چندین برابر پایینتر از این میزان است. دیگر خواسته اصلی بازنشستگان اجرای کامل همسان سازیهاست که افزایش دریافتی بازنشستگان به اجرای قانون همسان سازی نیز گره خورده است.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند که دولت و سازمان تامین اجتماعی حتی قوانین مصوب خوشان که ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ تامین اجتماعی است را نیز اجرا نمی کند تا میزان حقوق‌ها کمی واقعی‌تر گردد.

گسترش فقر و فلاکت و گرانی روزافزون، سال‌های استراحت بازنشستگان را به زجرآورترین دوره زندگی آنها بدل کرده است از اینرو از هر فرصت ممکن برای بیان اعتراضاتشان بهره می‌گیرند. در دو ماه گذشته این ششمین تجمع بزرگ بازنشستگان بوده است که هر‌چند تعدادی از این تجمعات را نهادهای وابسته و خانه کارگری فراخوان داده‌اند اما بازنشستگان از فرجه‌های شکل گرفته برای اعلام خواست ‌اعتراض خودشان استقبال کرده اند.

بازنشستگان و مستمری بگیران، دیگر در مقابل حق‌کشی‌های چپاولگران سازمان تأمین اجتماعی سکوت نخواهند کرد و تا تحقق مطالباتشان به اعتراضات باشکوه خود ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- سوم اسفندماه نود و نه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram