اعتصابات سراسری بلوچستان: از هموطنان‌ بلوچ‌مان حمایت کنیم؛‌ صدا و کنار مردم بلوچستان باشیم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اعتصابات سراسری بلوچستان

چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ سراسر شهرهای بلوچستان مغازه‌ها را تعطیل می‌کنیم.

در اعتراض به قتل جوانان بی‌دفاع بلوچ از دزاپ و زابل، تا جاسک و سیریک و چابهار، از جیرفت و رودبار تا میرجاوه و خاش و پهره و سراوان.
همه و همه کسرکند، تا سرباز، دشتیاری تا بشاگرد، مگس و سب و سوران تا جالق، زرآباد تا نصرت آباد، گه و بنت تا لاشار….

همه مغازه‌ها را تعطیل می‌کنیم…
#سوختبران_بلوچ #سوختبر_نکشید #سوختبر #بلوچ #بلوچستان #قیام_بلوچستان #غم_نان #نان #ایران #ملت_بلوچ
#اعتصابات_سراسری
#اعتراضات_سراسری
#همبستگی_برای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram