حسن شریعتمداری: خامنه ای فقط می خواهد بوسیله تیم ظریف و روحانی امتیازهایی از امریکا بگیرد، اما امریکایی ها برجام دیگری می خواهند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حسن شریعتمداری در گفتگوی با تلویزیون کلمه در مورد چشم انداز مذاکرات برجام می گوید:

در این شرایط دو تصور نسبت به آینده مذاکرات وجود دارند. از یک طرف آمریکایی ها هستند که یک گفتگوی عمیق تر از برجام فعلی می خواهند. چون مطابق توافقنامه برجام ۲۰۱۷، تحریم های موشکی در سال ۲۰۲۳ رفع می شوند و در سال ۲۰۲۵ کل تحریم ها برداشته می شوند.

بنابراین امریکایی ها دنبال یک برجام بعلاوه هستند و برجامی می خواهند که جمهوری اسلامی متعهد شود که دست از ماجراجویی های خود در  منطقه بردارد، پیشرفت برنامه های اتمی را متوقف کند و یا تا حد غیر نظامی تقلیل دهد.

در طرف جمهوری اسلامی اما برعکس تصور بر این است که این طرف امریکایی است که از برجام خارج شده است. بنابراین اول باید برجام به وضعیت اولیه برگردد، یعنی تحریم های بانکی برداشته شوند، اجازه صدور نفت به جمهوری اسلامی داده شود و پولهای بلوکه را آزاد کنند. اما از این مرحله به بعد جمهوری اسلامی علاقه ای ندارد که ادامه دهد؛ و تا آنجایی که می توانند سعی می کنند با کارشکنی مانع از پیشرفت مذاکرات بعدی شوند، چون می دانند بعد از آن باید امتیاز دهند.

این در حالی است که آقای بایدن اراده قطعی دارد که به برجام برگردد و نهایت حسن نیت را نیز از خود نشان می دهد. اما در ایران خامنه ای و سپاه چنین اراده ای را از خود نشان نمی دهند، زیرا خوب می دانند که مذاکرات بعدی با امریکا و اروپا بر سر سرنوشت آنها و حضور منطقه ای سپاه خواهد بود.

از این نظر، در جمهوری اسلامی دعوا بر سر این است که کی پای میز مذاکره با امریکا بنشیند. در این رابطه خامنه ای در مرحله اول می خواهد با حضور ظریف و روحانی امریکایی ها مجبور شوند که اوضاع را به ۲۰۱۷ برگردانند و آنها بتوانند امتیازهای لازم را از امریکا بگیرند، پس از آن خواهند دید که آیا می توانند به مذاکره ادامه دهد یا خیر.

مشروح این گفتگو را در اینجا ملاحظه کنید:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram