کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل: کمپینی هماهنگ اتنیک‌ها را در ایران هدف قرار داده است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید ظاهرا کمپینی هماهنگ در ماه دسامبر اتنیک‌ها را در ایران هدف قرار داده است. 

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در چهل و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارش شفاهی خود را از وضعیت ۵۰ کشور ارائه کرد. 

وی در خصوص ایران به موضوع برخوردهای اخیر با اتنیک‌ها پرداخته و در جمع‌بندی گزارش خود نتیجه گیری کرده است که “در ایران ، یک کمپین ظاهرا هماهنگ از ماه دسامبر گروه‌های اقلیت را از جمله در سیستان و بلوچستان، خوزستان و استان‌های کردنشین هدف قرار داده است”. 

او با اشاره به نگرانی در خصوص موارد نقل حقوق بشر در اعتراضات سال‌های اخیر می‌گوید: “دستگیری‌های گسترده و ناپدیدشدن‌های اجباری و همچنین افزایش تعداد اعدام‌ها، در روندی بسیار نادرست، گزارش شده و آزادی‌های مدنی و اظهارات سیاسی یا انتقادی در ایران از طریق قوانین امنیت ملی، پیگرد کیفری و تهدید، مقابله می‌شود.

کانال تلگرام هرانا

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram