عجله خامنه ای برای آزاد شدن پولهای بلوکه شده و فروش نفت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در حالیکه آمریکا و کشورهای اروپایی عضو برجام نسبت به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از ۲۰ درصد ابراز نگرانی کردند، علی خامنه‌ای روز دوشنبه از احتمال افزایش غنی سازی اورانیوم به ۶۰ درصد خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی اضافه کرده که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست. نوشین سیدحسینی در گفتگو با حسن شریعتمداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، درباره این اظهارات پرسیده است.

این گفتگو را در اینجا گوش دهید

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram