از کشتار سوختبران بلوچ تا فروپاشی نظام و راستی‌آزمایی خطر تجزیه ایران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در برنامه فراتر از خبر تلویزیون کلمه آقایان حسن شریعتمداری، محسن سازگارا و پرویز دستمالچی شرکت داشتند و در باره حوادث بلوچستان و وظیفه مردم ایران، نیروهای اپوزیسیون و ایرانیان خارج از کشور به گفتگو نشستند.

 

حسن شریعتمداری:

علاوه بر مسئولیت حکومت، مسئولیت بی توجه ای به بلوچستان در این چهار دهه و در دوره شاه متوجه ما و مردم ایران نیز است. بلوچستان سرزمین فراموش شده ای بوده است که مردم مجبور بوده اند برای امرار معاش خود دست به کارهای پر خطر بزنند.

بنابراین امروز که مردم بلوچ به خاطر امرار معاش و بخاطر اینکه این قوت لایموت را بدست آورند کشته می شوند، وظیفه ما است که با یک اعتصاب سراسری صدای مردم بلوچستان را بگوش جهانیان برسانیم.

ما در شورای مدیریت گذار از طریق دوستان بلوچ که در شورا داریم و از طریق فعالین مدنی در ارتباط با بلوچستان هستیم اما کار و فعالیت میدانی وظیفه مردم و فعالین منطقه است. وظیفه ما این است که آنها را تشویق به اعتصاب کنیم و صدای آنها را بگوش جهانیان برسانیم.

اینکه یک نظام چگونه سقوط می کند حتی نظامهای ضعیف برای کسی مشخص نیست؛ آنچه که ما می دانیم این است که این رژیم در مسیر فروپاشی است و بزودی به آستانه سقوط بدون بازگشت خواهد رسید. اما اینکه چه زمانی به این فروپاشی اتفاق می افتد برای هیچ کس مشخص نیست.

بنابراین باید کوشید این مرحله را با هزینه کمتر گذارند و خاصیت مسالمت آمیز این مبارزات را تا آنجا که ممکن است حفظ کرد. ا اعتصابات و اعتراضات وسیله بسیار مهمی هستند که این نظام را به نقطه غیر قابل بازگشت سقوط می کشانند، که هزینه آن نیز برای مردم کم است و سقوط این رژیم منجر به فروپاشی اجتماعی نمی شود.

ما باید دست بدست هم بدهیم و صدای آنها باشیم و این مرگ تدریجی را به یک قیام عمومی تبدیل کنیم. باید یک کاری کرد و باید این کار را به موقع انجام داد. زیرا اگر این کار را به موقع انجام ندهیم، ممکن است کشور و حکومت کاملا فشل بشود (Failed State) که کسی مسئولیت بعهده نمی گیرد و براحتی هم مردم را می کشد.

محسن سازگارا:

حکومت با اجرای برنامه رزاق اجازه می دهد که سوخت بران حداکثر تا بیست کیلومتری مرز رفت و آمد کنند. اما وقتی جوانان بلوچ در جلوی سپاه تجمع کردند که چاره جویی کنند، آنها را به رگبار بستند که حداقل ده نفر قربانی و ۵۰ نفر زخمی شدند. سپس خانواده ها در برابر فرمانداری سراوان جمع شدند که آنها را نیز  با تفنگ ساچمه ای مورد حمله قرار دادند.

نگرانی اصلی این است که حکومت واحدهای ضربت خود را به بلوچستان اعزام کند. در چنین شرایطی که جان جوانان بلوچ در خطر است  مسئولیت رسانه بسیار مهم می شود که اخبار را منعکس کنند.

شاخص های سقوط حکومت: اگر شاخص مشروعیت را بعنوان یک عامل نگهداری یک حکومت در نظر بگیریم. اخبار و گزارشات و سنجش افکار و گزارش محرمانه نشان می دهند که بیش از ۹۰ درصد مردم به این رسیده اند که این حکومت توانایی اداره کشور را ندارد و از عهده حل مشکلات آنها بر نمی آیند. عده ای دزد هستند که برای ادامه حکومت خود سرکوب و کشتار می کند. عامل دیگر مقبولیت است که بدلیل ناتوانی حکومت در حل مشکلات و دروغگویی و فساد، برای مثال زمانی که می بینند که رهبر حکومت خودش واکسن فایزر می زند ولی ورود آنرا ممنوع می کند، مقبولیتی نیز برای حکومت در نزد مردم باقی نمی نماند.

پرویز دستمالچی:

حدود بیش از چهار میلیون ایرانی در خارج کشور زندگی می کنند. وظیفه ما این است صدای بلوچستان را به گوش جهانیان برسانیم و می بایست از مجموعه امکانات خود برای مراجعه به پارلمان اروپا و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد استفاده کنیم و از دولت ها بخواهیم که به جمهوری اسلامی فشار بیاورند که دست از سرکوب و کشتار بردارند. حکومت های زمانی تیراندازی می کنند که اقتدار خودش را از دست داده است و نمی تواند و اعتبار ندارد برای مردم.

دگرگونی های بزرگ اگر قابل پیش بینی باشند حتما جلوی آنرا می گیرند و اتفاق هم نمی افتند. یکی از ویژگی های حکومت ها توتالیتر است که تا لحظه آخر جوری وانمود می کنند که همه چیز خوب است

جمهوری اسلامی سالها است که به نقطه عطف خود نزدیک شده است اما اینکه کی و چگونه این اتفاق می افتد معلوم نیست؛می تواند یک هفته دیگر یا یک سال دیگر اتفاق بیفتد. ساله است که فروپاشی درونی برای جمهوری اسلامی شروع شده است. مهمترین فاکتور در این رابطه اعتماد و ایمان مردم به این حکومت است که اساسا وجود ندارد.

مشروح این گفتگو را در اینجا ملاحظه کنید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram