زن ستیزی یا قوانین مردسالاری، کبری دولتی- معلم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

سوالی که پیش می آید این است که زنان آزاد و بالنده چه تهدیدی برای جامعه محسوب می‌شوند که عده ای این اعتلا را بر نمی تابند و به جای حمایتگری مصمم هستند به راندن زنان به پستوهای خانه و بازگشتن به عصر جاهلیت؟

 

کبری دولتی، معلم

قهرمان ورزشی کشور از شرکت در مسابقات جهانی به خاطر عدم رضایت همسر باز می ماند!
دو خانم فعال حقوق زنان به دلیل برگزاری کارگاههای آشنایی با شروط ضمن عقد به ۱۵ سال حبس محکوم می شوند.
امام جمعه ای از شر دوچرخه سواری زنان به خدا پناه می برد!
مردی شبانه با داس سر دختر خود را جدا می کند.
در این میان، تحقیرها و خشونت های خانگی که جزء لاینفک تاریخچه زندگی زنان است، بماند.
البته این تمام ماجرای زن ستیزی در کشوری که به غنای فرهنگی چند هزار ساله‌اش می بالد نیست.

با مطالعه شرایط زنان در جامعه متوجه می شویم که بسیاری از حقوق طبیعی آنان به صورتی خزنده و آرام در طی سالها به ممنوعیت، تبدیل شده‌اند.

به خاطر تمام سوء تبلیغات و تحقیرهایی که بعضی از آنها به مَثَل تبدیل شده‌اند، عملاً زنان در جامعه به عنوان مزاحمانی برای رقیب کاری مردان، شلوغ کننده خیابانها در امر رانندگی، عامل حواس پرتی و انحراف مردان! و زیاده خواهانی که پا از گلیمشان فراتر نهاده اند تبدیل شده‌اند.

این حجم از تبعیض و نگاه جنسیت زده به مرور و به وضوح، بدیهیات را به عامل شگفتی تبدیل کرده است، چنان که وقتی در یک برنامهٔ متفاوت فوتبالی، هنگامی که به یک نسبت زنان و مردان در برنامه حضور دارند و به ابراز عقیده می پردازند ، یا در یک برنامه نمایش خانگی، خانمها اجباری برای سانسورِ خودِ واقعی‌شان ندارند، با حجمی از حیرت از طرف مردم روبرو می شویم .

حق مسلم به مرور تبدیل به امری عجیب و باورنکردنی شده است. حقوق اولیه ی زنان در جامعه ی کنونی زیر پای مردانِ به ظاهر مدافع حقوق زن ، له شده و جالب تر اینکه همین قوانین نخ نما و مردسالارانه به شدت در جوامع پیشرفته مورد نکوهش قرار می‌گیرند. این مردان صرفا برای ژست و مانیفست اجتماعی ، خود را مقابل زنان قرار می‌دهند که نامی از خود بجای گذارند تاجاییکه مانع خروج همسرانشان از کشور شده و موانع پیشرفت آنان را دوچندان می‌کنند.

سوالی که پیش می آید این است که زنان آزاد و بالنده چه تهدیدی برای جامعه محسوب میشوند که عده ای این اعتلاء را بر نمی تابند و به جای حمایتگری مصمم هستند به راندن زنان به پستوهای خانه و بازگشتن به عصر جاهلیت؟
این امر نتیجه ای نخواهد داد جز فراری دادن هر چه بیشتر نوابغ به خارج مرزهایمان.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»