پیام ناخدا محمد فارسی به نظامیان ارتش ایران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

فرزندان و همقطاران نظامی ایران زمین،

کهنه سربازی با بیش از سی سال نگهبانی آب های ایران، با دلی پر درد از ستمی که به هم میهنان بلوچستان، سرزمین پهلوانان افسانه ای و راستی، پیامی برای شما دارد.

جمهوری اسلامی ناتوان از تامین معیشت شهروندان و به ویژه تهی دستانی که برای فرار از تنگدستی و گرسنگی از روی استیصال و برای حفظ بقا به کارهای سخت و پرخطر همچون سوخت بری در سیستان و بلوچستان و کولبری در کردستان تن می دهند تیر می اندازد و ایشان را به خاک و خون می کشاند. مسئولیت این نوع رفتار نامتعارفِ شهروندان تنها به مسئولان نالایق ولایی است.

تنگدستی و گرسنگی، شهروندان ایرانی را به کارهای سخت و پرخطر همچون سوخت بری در سیستان و بلوچستان و کولبری در کردستان از این به آن سوی مرز می کشاند که بدون شک تلاشی از روی استیصال برای حفظ بقا است.

 حکومت اسلامی برای در دست داشتن انحصار هر ممر درآمدی و نیز سرکوب مردم به فغان آمده، نظامیان را برای به خاک و خون کشیدن مردم به میدان می فرستد. سرباز و سردار اما سوگند خورده اند که سینه سپر کنند و جان در دست گیرند تا مردمان در امان باشند.

 امید مردم ایران به نظامیان است و انتظار دارند که ارتش ملی نه تنها از یکپارچگی کشور و استقلال و حاکمیت ملی، بلکه از جان و مال مردم به هنگام بحران دفاع کند. جای تردید نیست که نظامیان ارتش ملی ایران به سوگند و وظیفه ملی خود پایبندند و اجازه نخواهند داد که رژیم ستمگر اسلامی ایشان را در مواقع اضطراری سرکوب و کشتار برادران و خواهران ایرانی به کار گیرد.

فرزندان و همقطاران نظامی من،

هیچ سرباز شریفی هرگز ابزار سرکوب نظام ولایی نخواهد شد، «نه»، هرگز! 

ما به هنگام فریاد اعتراضی شهروند ایرانی، همچون خیزش مردم سیستان و بلوچستان، در برابر مردمان میهن عزیز خود قرار نخواهیم گرفت و حتی یک گلوله هم به سوی ایشان شلیک نخواهیم کرد. بلکه با برقراری امنیت، وظیفه دفاع از حاکمیت ملی را در دوران بحران به گردن گرفته و در کنار مردم ستمدیده ایران خواهیم ماند و کشور را از فروپاشی نجات خواهیم داد.

فرزندان و همقطاران نظامی من،

بر سر آیت الله علی خامنه ای، رهبر نظام ولایی و سران سپاه پاسداران دزد و جنایتکار وی فریاد کشیم که ما نظامیان میهن دوست، نه تنها تن به اقدام نظامی علیه مردم به پا خاسته ایران و به ویژه هم

میهنان سیستان و بلوچستان نخواهیم داد و آن را محکوم می کنیم، بلکه اگر خودفروختگان سپاه پاسداران و بسیجیان دست به کوچک ترین سرکوب مردم به فغان آمده از روزگار سخت معیشتی زنند، در کنار مردم ایران قرار خواهیم گرفت و پاسخ خواهیم داد. 

فرزندان و همقطاران نظامی من،

جان شما و جان هموطن!

پاینده مردم ایران 

ناخدا محمد فارسی

۹ اسفند ۱۳۹۹

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram