سومین بیانیه ی رسمی امضا کنندگان برای کناره گیری علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی زیر نام بیانیه ی ۱۴_تن

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
ملت شریف ایران

جامه ی سیاه این مصیبت ملی ۴۳ ساله شد و هنوز اشک وداع بهنام_محجوبی مان خشک نگشته بود که داغ فرزندان محروم و مظلوم سراوان را بر دلهای خون شده ملت نهادند.

این تکرار تلخ واین استبداد دینی تا آخرین لحظه حکومت ستمگرش قربانی خواهد گرفت اگر من‌ و تو ما نشویم.

باید رخت سیاه مصیبت را بدور انداخت و برای بازپس ستاندن میهن ویران گشته مان و برقراری صلح و عزت و آزادی رخت همبستگی پوشید که با دیو سخن از مهر بیهوده است!

عاقبت قتل عام سوختبران و کولبران عاقبت توست

و فرجام بهنام_محجوبی سرانجام همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی و حتی فعالان محیط زیست و در جان کلام همه آزادگان است ، اگر این فرقه خونخوار همچنان به زندگی پلشت شان ادامه دهند.

بهنام محجوبی زنده است

ما هر کدام یک بهنام هستیم آنچنان که شهدایِ سراوان زنده اند و در کنار خانواده محترم آن سوگواران به رژیم جمهوری اسلامی «نه» می گوئیم

و آخر آنکه: مردم سرتاسر جهان، سازمان ملل متحد، کنشگران و سازمانهای بین المللی حقوق بشری

بدانند و آگاه باشند که این اولین بارنیست و آخرین بار نخواهد بود که رژیم جمهوری اسلامی جان مردم بیگناه و آزادیخواهان را هدف ایدیولوژی کور خود قرار می دهد .

ما به عنوان مخالفین نظام جمهوری اسلامی در درون کشور یکبار دیگر نه_به_جمهوری_اسلامی را محکمتر از پیش تکرار و این نه بزرگ را بعنوان محور مشترک و آغاز فصل همبستگی_ملی مطرح می کنیم.

سگ کند آهنگ درویشان به خشمدرکشد مه خاک درویشان به چشم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram