مهران براتی: شورای امنیت حتما یک قطعنامه توبیخ آمیز علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد کرد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مهران براتی نظرات خود را در مورد چگونگی پیشرفت پرونده اتمی جمهوری اسلامی، پس از شرکت در مصاحبه مطبوعاتی آقای گروسی با ایران اینترنشنال در میان گذاشت. وی در این مصاحبه گفت:

در گزارشی که آقای گروسی به شورای حکام داده است به سه محلی که ذرات اورانیوم در آنجا پیدا شده اند اشاره شد که جمهوری اسلامی هنوز پاسخ قانع کننده ای به آژانس نداده است.

ایشان در ادامه توضیح داد که مطابق کد ۳ و یک آژانس بین المللی انرژی اتمی اگر کشوری فعالیت اتمی جدیدی آغاز کند مانند همین سه مرکز که در آنجا ذرات اورانیوم پیدا شده اند، باید از شش ماه قبل آژانس را مطلع کرده باشد و اگر در این رابطه توضیحات لازم داده نشود و اگر رئیس آژانس بر این نظر باشد که این فعالیت هایی که انجام می گیرند ممکن است امنیت جهانی را به خطر بیندازد، می تواند از شورای حکام بخواهد که کشور مربوطه توبیخ شود و یا پرونده آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شود.

ایشان در انتهای مصاحبه خود اضافه کرد آقای گروسی در مصاحبه مطبوعاتی خود نشان داد که سعی دارد که از طریق مذاکرات دیپلماتیک مسئله را حل کنند تا کار به شورای و یک مصوبه جدید نکشد. اما بنظر من شورای امنیت حتما یک قطعنامه توبیخ آمیز علیه جمهوری اسلامی صادر خواهد کرد.

مشروح این گفتگو را در ویدیوی تیتر اول ایران اینترنشنال ببینید.

آقای براتی همچنین با برنامه خبر تلویزیون بی بی سی فارسی نیز مصاحبه ای داشت که خبر و ویدیوی آن در توئیتر بی بی سی منتشر شد:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram