عبدالله مهتدی: گذار از جمهوری اسلامی احتیاج به مشارکت تمام مردم ایران دارد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

عبدالله مهتدی، عضو شورای مدیریت گذار:

کردها سالیان درازی است که خود را در موقعیت کنونی بلوچ‌ها دیده‌اند و از این رو احساس همبستگی و درد مشترکی در بین مردم کردستان با بلوچستان وجود دارد. مردم ایران مدت‌ها است گفتمان گذار از این نظام و دموکراسی‌خواهی را شروع کرده‌ و گفتمان‌های غلطی مثل اصلاح‌طلبی را پایان داده است.

مردم ایران برای گذار از این نظام خواستار خشونت‌طلبی نیز نیستند. خشونت را نظام‌ها یا دولت‌ها به عنوان یک عامل مطرح می‌کنند؛ به عنوان نمونه در مورد مسئله سوخت‌برها در بلوچستان اجازه اعتراض را به مردم بلوچ ندادند و با خشونت و کشتار مردم بلوچ آن‌ها را سرکوب کردند. مسبب خشونت در تمام اعتراضات در سراسر ایران، جمهوری اسلامی است.

چهل و دو سال از مقاومت مردم کردستان می‌گذرد و سرانجام برای خود جایگاهی کسب کرده‌اند و اکنون قومیت‌های مختلف نیز شروع به اعتراض و مقاومت کرده‌اند. همبستگی، پشتیبانی و همدردی که در سراسر ایران از مردم بلوچستان شد قدم بزرگ تاریخی برای مردم ایران است و با این همبستگی قادر خواهیم بود سرنگونی رژیم را رقم بزنیم هرچند راه گذار از جمهوری اسلامی مسیر سرراست و آرامی نخواهد بود و ممکن است با فراز و فرود باشد و این در کشورهای دیکتاتورزده‌ای مثل ایران وجود دارد. باید شکیبایی داشته باشیم چون پیروزی از آن مردم است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram