ترس برادر فساد، محمد طاهر کنعانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ترس تا بیخ استخوان کشور رخنه کرده و فرصت هر خلاقیت و پیشرفتی را ستانده است.

 

محمد طاهر کنعانی

ترس بقول خانم مرکل مستشار خوبی نیست. ترس یعنی حفظ وضع موجود .ترس یعنی سرکوب هر نوآوری و خلاقیت و جنبش و اختراع و تحول و چاپ و کتاب و فیلم

ترس یعنی مانند انسان های اولیه از ترس خرس و پلنگ در غار بمانیم و از گرسنگی بمیریم.

ترس از جنود شیطان است . تصمیم گیرندگان و رجال جمهوری اسلامی اگر واقعا به خدا اعتقاد دارند فقط از خدا بترسند. ولی حکومت جمهوری اسلامی برخی یخشون الناس کخشیه الله او اشد خشیه هستیم.

تمام این احتیاط ها در عدم تعامل با جهان و عدم الحاق به اف ای تی اف و عدم مجوز اجتماعات و احزاب و رد صلاحیت ها و عدم مجوز کتاب و فیلم و نرم افزار و ماهواره و فیلترینگ و اطلاعات پلاک ثبتی املاک و حساب های بانکی همه از روی ترس است.

ترس از سقوط .ترس از واگذاری قدرت . ترس از افشای ثروت های نجومی و اراضی و املاک به نام برخی افراد وابسته به حاکمیت.

ترس از الحاق به معاهدات بین المللی موجب انزوای ایران شده است.معاهداتی که ۹۹ درصد کشورهای جهان بدان ملحق شده اند.

تنها دلیل معقول عدم الحاق به اف ای تی اف ترس است. ترس از افشای ثروت های نجومی

شما تصور کن اگر زمان شاه به منشور سازمان ملل متحد ملحق نمی شدیم؛ جمهوری اسلامی بدون شک به عضویت سازمان ملل در نمی آمد. چون الزامات منشور ملل متحد و حق وتو به مراتب از معاهدات کنونی شدیدتر است.

همین طور معاهدات حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو و معاهده اموال فرهنگی و معاهده ی سلاح های هسته ای

راه غلبه بر ترس و رفتار عادی سلامت مالی و سیاسی و عدم فساد و رانت های موجود است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»