همبستگی ملی شرط لازم برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

یزدان شهدایی، عضو شورای مدیریت گذار:‌

حادثه مهمی که در حال اتفاق افتادن است این است که مردم ایران از آبان ۹۸ از رخوت تاریخی خود در آمده و حساب خود را از این حکومت جدا کرده‌اند؛ در حقیقت جمهوری اسلامی در ذهن مردم ایران به خاک سپرده شده و اگر تاخیری در سرنگونی نظام به وجود آمده دلیل بر این نیست که مردم هنوز باور ندارند منتها حادثه بلوچستان سکوت جامعه ایران را شکست.

ملت ایران باید متحد با یکدیگر عمل مشترکی در یک هم‌بستگی ملی از خود نشان دهند. نخبگان، رهبران میدانی و نیروهای سیاسی باید در کنار همدیگر برای هدایت جنبش، هم‌زمان با هر جنبشی که در هر کجای ایران بپا می‌خیزد همگام شوند تا یک ساختار انسانی مبتنی بر حقوق بشر و جامعه مدنی را بنیان کنند.

جامعه خوشبخت جامعه‌ای است که روشن‌فکران آن خردمند باشند. اگر روشن فکران ما خردمند بودند هرگز اجازه روی کار آمدن جمهوری اسلامی را نمی‌دادند. حقیقتی که وجود دارد این است که عقلانیت سیاسی در بین نیروهای سیاسی ما در حد ضرورت روز نیست و شورای مدیریت گذار برای این امر به وجود آمده که بتواند آینه کوچکی از احزاب مختلف ایران باشد که بتواند تصویری از هم‌بستگی ملی ایجاد کند.

حتی اگر نیروهای سیاسی خارج از کشور نیز به هم بپیوندند به تنهایی کافی نیست؛ همبستگی ملی تنها در بین نیروهای سیاسی مطرح نیست؛ هم‌بستگی ملی در حقیقت آن اجماع ملی مردم ایران برای گذر از رژیم جمهوی اسلامی است که زمان خاص خود را می‌طلبد. جامعه جهانی صدای مردم ایران را زمانی شنید که اجماع ملی به وجود آمد. در ایران اکنون جنگ بین باور مذهبی و عقلانیت در جریان است. تا زمانی که گذر از باورهای مذهبی اتفاق نیفتد ما قادر نخواهیم بود که بنیان‌های فکری لازم را برای ساختن ایران آینده و ایرانی که مبتنی بر حقوق بشر است را بسازیم.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram