گسترش قیام بلوچستان؛ جنایت‌های جمهوری اسلامی و لزوم پاسخ‌گویی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
فاطمه سپهری، از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای:

از سال ۸۸ که نافرمانی‌هایی انجام شد تا الان می‌بینیم که فاصله اعتراضات مردم کم‌تر شده است. جمهوری اسلامی در این ۴۲ سال با زور و سرکوب توانسته مردم را در خانه‌ها نگه دارد اما اگر مردم از خشونت جمهوری اسلامی می‌ترسیدند تا الان ساکت شده بودند اما می‌بینیم که اعتراضات به شهرهای دیگر هم در حال کشیده شدن است. تمام مردم با هم‌دلی و اتحاد قادر خواهند بود جمهوری اسلامی را سرنگون کنند.
جمهوری اسلامی در این ۴۲ سال بدترین و زشت‌ترین رفتار را از خود نشان داده و هیچ‌گاه با ملت صادق نبوده است. از روزی که این اعتراضات در بلوچستان به وجود آمده همانند خیزش آبان ۹۸ اینترنت‌ها را قطع کرده‌اند تا مردم از جنایت‌های این حکومت آگاه نشوند. من به سهم خود به عنوان یک ایرانی از تمام مادران و زنان ایرانی می‌خواهم که به دادخواهی عزیزان خود به پا خیزند. من از طریق این تریبون می‌خواهم از کسانی که خارج از کشور هستند بگویم که همراه با اعتراضات مردم ایران شوند و جنایت‌هایی که در روزهای گذشته در بلوچستان شده را به گوش جهانیان و سازمان‌های حقوق بشری برسانند تا جمهوری اسلامی را بایکوت کنند و جمهوری اسلامی را بابت تمام جنایت‌هایی که انجام داده پاسخگو کنند.

جواد لعل محمدی، از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای:‌

ما با یک حکومت قداره‌کش و جباری مواجه هستیم که برای مونولوگ فردی یک نفر هاله تقدس کشیده است. مردم مناطق مرزی ایران در اوج فقر به سر می‌برند. با آن همه ثروتی که در خوزستان وجود دارد، مردم هم‌چنان از لوله‌کشی گاز برخوردار نیستند. در سیستان و بلوچستان مردم برای امرار معاش باید سوخت‌بری کنند و آرزوی یک کودک در این منطقه آنست که به یک توانمندی جسمانی برسند تا بتوانند سوخت‌بری کنند. اکنون وقت آن رسیده که دست از شعار دادن برداریم و همبستگی لازم را ایجاد کنیم.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»